Vam je prispevek všeč?

Dokončanje prenove škofjeloške Osnovne šole Jela Janežiča, ki bo po izvedbi rekonstrukcije med najsodobnejšimi tovrstnimi izobraževalnimi zavodi v državi, se je zapletlo. Izbrani ponudnik gradbenih del prenove, ljubljanski Tipo investicijske gradnje, je namreč 27. julija objavil stečaj. Rekonstrukcija in nadzidava Osnovne šole s prilagojenim programom Jela Janežiča tako ne bo v celoti dokončana do 1. septembra 2023, so sporočili z Občine Škofja Loka.

Vrednost gradbene pogodbe 2.308.562 €

Vrednost gradbene pogodbe znaša 2.308.562 evrov z DDV in trenutno predstavlja največjo javno investicijo na področju izobraževalnih in družbenih dejavnosti v občini Škofja Loka. Investitorji so, poleg Občine Škofja Loka, še Občine Medvode, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri. Pridobili so tudi nepovratna sredstva oziroma sofinanciranje Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v vrednosti 765.305,43 evra.

Ponoven razpis za izvajalca

Izvajalec je bil konec julija z gradbenimi deli v rahli zamudi, saj so se med izvajanjem del pokazale potrebe po nekaterih dodatnih delih, izziv pa je bil tudi pomanjkanje nekaterih vrst gradbenega materiala. V teh dneh pa je izvajalec objavil stečaj. »Glede na nastalo stanje pričakujemo, da dela ne bodo v celoti izvedena do začetka šolskega leta, saj bo potreben ponoven razpis za izvajalca, ki bo dokončal delo. Del pouka bo sicer lahko potekal v obnovljeni stavbi, nekaj oddelkov pa bo na začetku novega šolskega leta še vedno delovalo na drugih lokacijah,« poudarjajo na Občini Škofja Loka.

Osnovni namen in cilj investicije

Osnovni namen investicije sicer je na enotni, centralni lokaciji zagotoviti zadostne in sodobne prostorske kapacitete in kar najustreznejše pogoje za izvajanje šolske in terapevtskih dejavnosti. Cilj investicije pa je z nadzidkom obstoječega objekta za eno etažo povečati in pridobiti dodatnih 770 m2 novih neto tlorisnih površin; za namene izvajanja šolskih dejavnosti rekonstruirati dodatnih 322 m2 prostorov; urediti ustrezen dostop za funkcionalno ovirane osebe (dvigalo) in organizirati delo zavoda na eni lokaciji.

Rešen primanjkljaj učilnic

Umestitev celotne dejavnosti zavoda na enotni lokaciji bo pomenila lažjo organizacijo dela in učinkovitejše in učencem prijaznejše izvajanje programa ter racionalizacijo stroškov poslovanja. Z nadzidkom in rekonstrukcijo bo rešen primanjkljaj matičnih in predmetnih učilnic (denimo učilnica za tehniko in tehnologijo, glasbena učilnica), urejeni bosta sodobna šolska knjižnica in nova računalniška učilnica.

Dvigalo v drugo nadstropje

Nove učilnice za posebni program bodo opremljene z ustrezno opremo za prilagojen pouk in praktično delo, spodnje matične in predmetne učilnice pa bodo dobile neposredni dostop v atrij. Nadzidek prinaša tudi potrebno povečanje garderob za učenke in učence ter povečanje kapacitet sanitarij. Hkrati bodo urejeni tudi sodobni prostori za individualno delo in soba za razgovore s starši. Velika pridobitev objekta bo še dvigalo v drugo nadstropje, v katerem bodo tudi novi prostori knjižnice.

Omogočena večja fleksibilnost dela

Prostorsko stisko močno občutijo tudi zaposleni, ki bodo z novimi funkcionalnimi prostori pridobili konferenčni prostor in kabinete. Oba gradbena posega, rekonstrukcija in izgradnja nadzidka šole, bosta omogočila delovanje šole na enem mestu in zagotovila ustrezno velike in sodobno opremljene učilnice, kar bo prispevalo k dobremu počutju učenk, učencev, učiteljic in učiteljev ter možnost kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela tudi v prihodnje. Omogočena bo večja fleksibilnost dela, ki posledično zagotavlja celostni pristop k učenju.

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating