Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka je od države kupila Starološki oziroma Strahlov grad, ki je že več kot desetletje prazen, pred tem pa so v njem potekali programi za slepe in slabovidne, je poročala STA.

Občina bo grad, ki so ga leta 1999 razglasili za kulturni spomenik državnega pomena, prenovila in v njem uredila prostore za kulturne, izobraževalne in socialne programe.

Že pred leti sta se država kot lastnica gradu in Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka kot upravljavec odločila za prodajo, vendar poskus leta 2018 (tedaj za ceno 190.000 €) ni bil uspešen.

Januarja letos so objavili nov razpis, na katerega so prispele tri ponudbe, Občina pa se je odločila uveljaviti predkupno pravico. Pogodbo je podpisala minuli teden, za grad pa bo odštela toliko, kot je bil zanj pripravljen plačati najboljši ponudnik, torej 194.000 evrov, je še poročala STA.

Ker je Starološki grad že skoraj četrt stoletja spomenik državnega podjetja, mora lastnik upoštevati precej pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Med drugim je znotraj območja prepovedano postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo in nosilci reklam, razen ob odobritvi pristojnega zavoda s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem.

Strahlov grad, ki se je verjetno razvil iz dvorca freisinškega gospostva, je bil prvič omenjen v fevdni knjigi iz leta 1433, pripadalo mu je precej zemljišč, več kajž in kovačnici na Podnu.

»Enota ima zaradi kulturnih, umetnostno arhitekturnih, zgodovinskih in drugih izjemnih lastnosti poseben pomen za Republiko Slovenijo, zato jih razglašamo za kulturni spomenik državnega pomena z lastnostmi kulturne krajine, umetnostno-arhitekturnega spomenika in zgodovinskega spomenika,« je zapisano v Odloku o razglasitvi Starološkega gradu za kulturni spomenik državnega pomena.

Vir: STA

Foto: Wikipedia

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating