Vam je prispevek všeč?

Z Upravne enote Škofja Loka so sporočili, da bodo začeli izločanje dokumentarnega gradiva za področje gradbenih zadev, ki mu je potekel rok hrambe. Izločeni bodo vsi gradbeni načrti individualnih gradenj od leta 2005 do vključno leta 2012.

Zainteresirane lastnike, ki bi želeli prevzeti gradbene načrte, pozivajo, naj v dneh od 16. do 31. avgusta 2023 pošljejo vlogo (TUKAJ) s podatki o objektu (številka gradbenega dovoljenja, podatki o investitorju, vrsta objekta, parcelna številka, katastrska občina) na e-naslov ue.skofjaloka@gov.si ali na naslov Upravna enota Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka ali pa jo vložijo osebno v sprejemni pisarni upravne enote ali na krajevnem uradu.

Gradbene načrte bodo lastniki, ki bodo podali zahteve za vračilo, lahko prevzeli na sedežu Upravne enote Škofja Loka na Poljanski cesti 2. Po preteku navedenega roka bodo gradbeni načrti izločeni in uničeni, je še sporočil v. d. načelnika Iztok Hostnik.

Vir: UE Škofja Loka

Foto: Turizem Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating