Vam je prispevek všeč?

Potem ko jo je prejšnjo soboto preprečilo kislo vreme, bodo danes, v soboto, 1. aprila 2023, med 8. in 13. uro po vsej Škofji Loki vendarle izpeljali pomladno čistilno akcijo »Očistimo našo Loko«, ki je priložnost, da v dobri družbi storimo nekaj zase in za okolje. Rezultati so vedno najboljši pri ekipnem delu, zato so k sodelovanju vabljeni prav vsi.

Na dogovorjenih zbirnih mestih bodo ločeno zbirali odpadke z javnih površin. Ločeno zbiranje je pomembno, da omogočijo pravilno nadaljnjo obdelavo posamezne skupine odpadkov. Prireditelji zato prosijo, da udeleženci po svojih močeh zagotovijo, da bodo na dogovorjenih zbirnih mestih različne frakcije odpadkov ločeno odložene in pripravljene na odvoz, ki ga bo izvedlo Javno podjetje Komunala Škofja Loka.

Akcija ni namenjena odvozu kosovnih odpadkov ali zelenega odreza. Pri nadzoru nad pravilnim ravnanjem z odpadki bo sodeloval Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Udeleženi prostovoljke in prostovoljci bodo lahko prevzeli zaščitne rokavice in vrečke za odpadke na sedežu posamezne krajevne skupnosti na dan akcije med 8. in 9. uro in se dogovorili za lokacijo čiščenja.

Zbirna mesta za odlaganje zbranih odpadkov po posameznih krajevnih skupnostih so določena glede na dobro prakso iz prejšnjih let. Dodatne informacije na telefonskih številkah 04/51-12-314 ali 070-952-890 (Mateja Rejc). Upoštevati je treba le, da mora biti prevzemno mesto dostopno s smetarskim vozilom. »Pridružite se nam. Šteje vsak junak! Poskrbimo, da bo naše okolje še lepše in bomo lahko uživali lepote narave, ki nas obdaja,« vabijo na Občini Škofja Loka.

Lokacije zbirnih mest za odlaganje odpadkov:

KRAJEVNA SKUPNOST BUKOVICA-BUKOVŠČICA:

 • pred podružnično šolo Bukovščica,
 • avtobusna postaja Ševlje,
 • pri mostu pred Praprotnim – odcep proti Križni Gori v kamnolomu
 • pred novim mostom čez Soro (20 metrov od odcepa za Stari vrh),
 • na deponiji peska Kleme – ob ekološkem otoku.

KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFJA LOKA-MESTO:

 • Vincarje – križišče: vhod na parkirišče LTH II v upravno stavbo pri kostanju,
 • Novi svet: prostor med garažami in pešpotjo v Podlubnik,
 • Lontrg – Lovski dom: parkirišče pod kostanji pred brvjo za pešce,
 • Puštal: makadamsko parkirišče od ekološkem otoku na kopališču,
 • Puštal: parkirišče pred velikim igriščem,
 • Poljanska cesta: avtobusni postajališči za Poljansko dolino in za Škofjo Loko,
 • Mestni trg: parkirišče ob občinskem klancu – pogorišče,
 • Grajska pot: makadamski prostor ob cesti.

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNITNIK:

 • Partizanska cesta: vojašnica naprej od sedeža Želve na velikem parkirišču,
 • Šolska ulica: med tržnico in nekdanjim sodiščem,
 • Pod Plevno: travnik pri transformatorju oziroma ekološkem otoku,
 • Pod Plevno: križišče pri Španu,
 • Stara cesta: prostor pri transformatorski postaji nasproti Zdravstvenega doma,
 • Sorška cesta: prostor pred mostom – ob Plantariču,
 • Tavčarjeva cesta: križišče – odcep za nekdanji Dinos – ob ekološkem otoku.

KRAJEVNA SKUPNOST TRATA:

 • Hafnerjevo naselje: ob novem pločniku iz smeri Mercator proti Omegi,
 • Hafnerjevo naselje: pri ekološkem otoku ob ograji LTH,
 • Frankovo naselje: pešpot proti Elektru,
 • Frankovo naselje: v športnem parku na makadamu v bližini Balinarskega društva,
 • Trata: čez železniško progo,
 • Hosta: pri Suškem mostu,
 • Pungert: pri ekološkem otoku,
 • Gosteče: pri ekološkem otoku,
 • Draga: pri ekološkem otoku,
 • pred mostom čez Soro ob glavni in stranski cesti, ki pelje do nogometnega igrišča Godešič,
 • pri Štrenci,
 • Lipica: pri ekološkem otoku,
 • ob lesni šoli,
 • ob železniški progi (predvidoma hišici).

 

KRAJEVNA SKUPNOST STARA LOKA-PODLUBNIK:

 • pri Brčici v Moškrinu,
 • na križišču makadamskih poti v Crngrob – odcep proti Pevnu,
 • parkirišče pred streliščem Crngrob,
 • na odcepu z lokalne ceste proti Gorajtam (pred hišo Grenc 42),
 • na koncu naselja Trnje,
 • zbiralnica mleka pred naseljem Trnje,
 • Groharjevo naselje: prostor za garažami,
 • Groharjevo naselje: parkirišče ob vrstnih hišah Groharjevo naselje 45-51,
 • Stara Loka: parkirišče pri mrliški vežici,
 • Podlubnik: na parkirišču Podlubnik I,
 • Podlubnik: na starem avtobusnem obračališču Podlubnik II.

KRAJEVNA SKUPNOST SVETI DUH:

 • pri ekološkem otoku, v smeri Uršulinskega samostana,
 • pri Gasilskem društvu Virmaše,
 • na igrišču Gorajte,
 • ob strelišču Crngrob.

KRAJEVNA SKUPNOST LOG:

 • Gabrk: pri ekološkem otoku,
 • Log: ob trgovini,
 • Čez most Visoko.

KRAJEVNA SKUPNOST GODEŠIČ:

 • pri ekološkem otoku ob športnem igrišču proti železniški progi,
 • ob športnem igrišču Kondor – spodaj.

KRAJEVNA SKUPNOST RETEČE-GORENJA VAS:

 • pri Kulturnem domu Reteče,
 • parkirišče pri Domelu,
 • križišče za gramoznico.

KRAJEVNA SKUPNOST ZMINEC:

 • pri Projektu človek Sopotnica,
 • pri ekološkem otoku ob Kajbitu,
 • pri Jurčiču – Bodovlje na avtobusni postaji,
 • v Športnem parku Zminec.

Vir: Občina Škofja Loka

Foto: FB Društvo Projekt Človek

Video: FB Tine Radinja – župan občine Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating