Vam je prispevek všeč?

Prejšnji teden so odprli kolesarsko povezavo Škofja Loka – Virmaše z namenom ureditve varnih kolesarskih povezav na trasi, ki povezujejo središče regionalnega ali lokalnega pomena s svojim zaledjem in jih s tem narediti privlačnejše in uporabnejše. Projekt je bil vključen v »Drugi dogovor za razvoj regij«, zanj so prejeli sredstva od države in EU.

Občina Škofja Loka si je v »Strategiji razvoja 2025+« za prvo prednostno os postavila »Trajnostno mobilno in prometno dostopno Loko«, s katero v osredje postavlja pešce, kolesarje in večjo uporabo javnih prevoznih sredstev. Kolo je na krajše razdalje najbolj gospodaren način mobilnosti, hkrati pa njegov uporabnik pozitivno prispeva k svojemu telesnemu in mentalnemu zdravju ter čistejšemu okolju za vse.

Za izboljšanje pogojev za kolesarjenje Občina Škofja Loka s projektom »Kolesarska povezava Škofja Loka – Virmaše« gradi boljšo infrastrukturo za kolesarje, z označitvijo »Loškega kolesarskega omrežja« skrbi za lažjo orientacijo na njen, z nadgradnjo sistema izposoje koles eKOLOka pa omogoča, da si lahko vsakdo privošči kolo za uporabo.

Minuli petek, 13. oktobra 2023, je Občina Škofja Loka tudi uradno odprla kolesarsko povezavo Škofja LokaVirmaše. Škofjeloški in kranjski župan sta vsak iz svojega mesta kolesarila v smeri druge občine in se srečala na občinski meji na Sorškem polju, pri Sv. Duhu. Oba sta tudi sicer kolesarja in se trudita ne le z besedo, temveč tudi z zgledom občan(k)e spodbuditi k pogostejšemu pedaliranju.

Po besedah škofjeloškega župana Tineta Radinje je za spodbujanje kolesarjenja ključno, da je kolesarska infrastruktura varna in kot taka že promotorka kolesarjenja. Petkovo odprtje je po njegovem začetek povezav v mestu in med vsem sosednjimi občinami, kot si jih občanke in občani zaslužijo.

Kranjski župan Matjaž Rakovec je potrdil, da je nova kolesarska povezava v Škofji Loki odlična novica tudi za Kranj, saj sta obe občini del sistema Gorenjska Bike, torej si je kolo možno izposoditi v eni občini in ga vrniti v drugi. V Kranju beležijo znatno rast uporabe sistema KRsKolesom, le septembra so našteli 10.000 izposoj. Pridobitve, kot je nova kolesarska povezava Škofja Loka – Virmaše, pa bodo še dodatno prispevale k tej rasti in trajnostni mobilnosti.

Tadej Žaucer, vodja sektorja za prometno politiko Direktoratu za prometno politiko na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, je izpostavil Škofjo Loko kot vzorčen primer mesta, kjer multimodalnost, zlasti med kolesom in vlakom, logična izbira in tudi deluje. Občina je namreč poskrbela za urejeno kolesarsko povezavo do železniške postaje, ki je od mesta preveč oddaljena za dostop peš, urejena pa je tudi (pogosto polna) kolesarnica na železniški postaji. Poskrbeti bo treba še za varovano kolesarnico za dražja in električna kolesa.

Na ministrstvu si prizadevajo, da se železniške postaje ne bi več obravnavale le kot železniška infrastruktura, temveč tudi kot vitalen del meseca z dobrimi dostopi in kakovostnim javnim prostorom ter odličnimi pogoji za vse vrste večmodalnosti, tako med različnimi oblikami javnega potniškega prometa kot med kolesom, hojo in javni potniškim prometom.

Udobne kolesarske povezave so zlasti pomembne za varno dnevno mobilnost ranljivih skupin – gibalno oviranih, starejših, družin z majhnimi otroki –, za katere je pomembno, da so kolesarske povezave široke, položne, tekoče, pregledne, s čim manj križanji in uvozi. Samo s tako infrastrukturo je mogoče vse ljudi, ne glede na njihovo stanje ali življenjsko obdobje, res povabiti h kolesarjenju.

Na ministrstvu spodbujajo vse občine k tesnemu medsebojnemu sodelovanju, pa tudi z regionalnimi agencijami in Direkcijo za infrastrukturo pri načrtovanju regionalnih povezav. Kolesarjev občinske meje ne zanimajo in običajno niti ne vedo, kje so meje občin – opazijo jih le, kadar občine ne sodelujejo. Zato je vsaka dobra zgodba na regionalni ravni, med občinami, tako dragocena.

Direktor Razvojne agencije Sora Gašper Kleč je pozdravil odprtost obeh županov do projektov na področju kolesarstva, sodelovanje med občinama in razvojnimi agencijami ter povezovanje dveh največjih gospodarskih centrov na Gorenjskem. Izpostavil je sodelovanje Občine Škofja Loka pri projektu Trata 2.1, ki spodbuja trajnostne prihode na delo v Industrijski coni Trata. Podjetja in veliki zaposlovalci so največji generatorji prometa in zato lahko tudi največji promotorji sprememb potovalnih navad, zato je pomembno lotiti se spodbujanja kolesarjenja za vsakodnevno mobilnost tudi iz te smeri.

Franja Gabrovšek Schmidt, v. d. direktorice Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, pa je dodala, da si na Gorenjskem prizadevajo za vzpostavitev trajnostne mobilnosti in celosten razvoj kolesarstva na regionalni ravni. Za vzpostavitev varnih in dobrih kolesarskih povezav, namenjenih za dnevno in tudi turistično mobilnost, so potrebna tudi znatna razvojna sredstva. Med viri je »Dogovor za razvoj gorenjske regije«, v okviru katerega je bila sofinancirana tudi kolesarska povezava Škofja Loka – Virmaše.

Ker Občina Škofja Loka spodbuja trajnostno mobilnost, je vse udeleženke in udeležence povabila, da so na dogodek prikolesarili s svojim ali s kolesom iz sistemov izposoje eKOLOka ali KRsKolesom. Da bi bil sistem izposoje še boljši in prijaznejši za uporabnika, pa izvaja tudi anketo o uporabniški izkušnji s sistemom, ki jo je možno izpolniti TUKAJ, s čimer lahko vsakdo s svojim mnenjem in z idejami prispeva k boljšim pogojem za kolesarjenje za vse.

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating