Vam je prispevek všeč?

Kot so sporočili z Občine Škofja Loka, bodo tudi v prihodnje pri rednem vzdrževanju občinskih cest sodelovali s koncesionarji, med njimi so Dolenc, Šink, GGD in Box, ki so pomagali že v preteklosti. S predstavniki podjetij so podpisali koncesijske pogodbe.

Za redno vzdrževanje in obnavljanje javnih cest in cestnih objektov na območju Krajevnih skupnosti Škofja Loka-Mesto, Zminec, Log, Sv. Lenart-Luša in Bukovica-Bukovščica bo skrbelo podjetje Dolenc, d. o. o., na območju Krajevnih skupnosti Stara Loka-Podlubnik, Sv. Duh, Kamnitnik, Trata, Godešič in Reteče-Gorenja vas pa podjetje Šink, d. o. o.

Redno vzdrževanje pomembnejših lokalnih cest na območju občine bo izvajalo kranjsko podjetje GGD, d. d., ki bo opravljalo tudi zimsko službo na javni cestah in cestnih objektih na območju vseh škofjeloških krajevnih skupnosti. Ob tem bo skrbelo za vzdrževanje varnostnih ograj ob javnih cestah na celotnem območju občine.

Vzdrževanje talnih označb na javnih cestah in cestnih objektih na celotnem območju občine pa bo izvajalo domžalsko podjetje Box, d. o. o., so še sporočili z Občine Škofja Loka.

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating