Vam je prispevek všeč?

Komunala Škofja Loka je sporočila, da je Občinski svet Občine Škofja Loka na 3. izredni seji 26. oktobra 2023 sprejel sklep, da se gospodinjskim uporabnikom iz naselij, ki so jih prizadele poplave in ki so nastalo škodo iz poplav in plazov prijavili v sistem Ajda, iz občinskega proračuna pokrije vrednost storitev, povezanih s prekomerno porabo pitne vode v letošnjem avgustu.

Popis vodomerov bodo izvedli do konca novembra, poračun pa na računu za november, za gospodinjstva iz naselij: Demšarjeva cesta, Fužinska ulica, Gosteče, Hosta, Log nad Škofjo Loko, Na Logu, Podpulfrca, Pungert, Puštal, Sorška cesta, Stara cesta, Stara Loka, Studenec, Virlog, Visoko pri Poljanah in Zminec.

Uporabnike v ostalih naseljih, ki imajo nastalo škodo iz poplav in plazov prijavljeno v državnem informacijskem sistemu Ajda, prosijo, naj jim do konca letošnjega novembra sporočijo stanje vodomera in pošljejo vlogo (s slikovnimi dokazili) za oprostitev plačila storitev, povezanih s prekomerno porabljeno vodo iz naslova sanacije škode po poplavah.

Za dodatne informacije in pojasnila so na voljo, sporočajo s Komunale Škofja Loka.

Vir in foto: Komunala Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating