Vam je prispevek všeč?

Pred novembrskimi rednimi lokalnimi volitvami je občinska volilna komisija Občine Škofja Loka ugotovila, da je za kandidiranje s podporo volivcev potrebno naslednje najmanjše število podpisov:

VOLITVE V OBČINSKI SVET:

Volilna enota 1, ki obsega območje Krajevnih skupnosti Godešič, Reteče-Gorenja vas in Trata: vsaj 49 podpisov

Volilna enota 2, ki obsega območje Krajevnih skupnosti Log, Zminec in Škofja Loka Mesto: vsaj 40 podpisov

Volilna enota 3, ki obsega območje Krajevnih skupnosti Sv. Lenart-Luša, Bukovica-Bukovščica in Stara Loka-Podlubnik: vsaj 51 podpisov

Volilna enota 4, ki obsega območje Krajevnih skupnosti Sv. Duh in Kamnitnik: vsaj 46 podpisov

VOLITVE ŽUPANA:

Za vložitev kandidature za župana Občine Škofja Loka je potrebnih vsaj 179 podpisov volivcev v Občini Škofja Loka.

Vir: Občina Škofja Loka

Foto in povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating