Vam je prispevek všeč?

Začenjam predstavitev novih sestavov posameznih škofjeloških krajevnih skupnosti v mandatnem obdobju 2022–2026.

Skladno z abecednim vrstnim redom najprej predstavljam sestavo sveta Krajevne skupnosti Bukovica – Bukovščica, ki ima uradne ure po dogovoru.

Predsednik sveta Krajevne skupnosti Bukovica-Bukovščica v mandatnem obdobju 2022–2026 ostaja Zdravko Markelj, podpredsednica pa je Stanka Bradač.

Članice in člani pa so: Katarina Bertoncelj-Megušar, Peter Debeljak, Marija Demšar, Janja Dolenc, Janez Gortnar, Marko Peternelj, Jože Selišek in Rok Stanonik.

Člani sveta so za člane inventurne komisije za popis nepremičnin, osnovnih sredstev in drobnega inventarja potrdili Stanko Bradač, Marka Peternelja in Janjo Dolenc.

Vir: Občina Škofja Loka

Foto: Wikipedia/Kaktus999

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating