Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka obvešča starše, ki prejemajo občinsko subvencijo za varstvo otrok, da je treba v primeru vključitve otroka v programe predšolske vzgoje, ki jih subvencionira Občina, o tem obvestiti občinsko upravo.

Občina Škofja Loka subvencionira varstvo otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva. Subvencija je namenjena vsem staršem otrok prvega starostnega obdobja. Pravico do subvencije in do podaljšanja subvencije uveljavlja vlagatelj s pisno vlogo TUKAJ.

Upravičenost za pridobitev pravice do subvencioniranja varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva v občini Škofja Loka, se izkazuje na osnovi pravilno izpolnjene Vloge za subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva, ki ji morajo biti priložene tudi vse zahtevane priloge.

Starši ali zakoniti zastopniki otrok lahko vlogo oddajo največ mesec dni pred dopolnjenim enim letom starosti otroka. Pri dodelitvi pravice se namreč preverja tudi datum zaključka dopusta za nego in varstvo otroka matere ali očeta, vključno z morebitnim podaljšanjem, kar je mogoče šele ob njegovem izteku.

Pri podaljšanju pravice je treba vlogo za podaljšanje oddati v mesecu, ko pravica še velja, sicer se pravica vmes prekine. Pri podaljšanju vlogi ni treba prilagati prilog, razen če vlagatelj uveljavlja spremembe.

Subvencija se izplača za vsak polni mesec. Za prvi mesec subvencioniranja se šteje tisti, v katerem so celoten mesec izpolnjeni vsi pogoji. Če je vloga oddana po tem, se pravica prizna z naslednjim mesecem od dneva vložitve vloge.

V primeru vključitve otroka v programe predšolske vzgoje, ki jih subvencionira Občina, je treba o tem obvestiti občinsko upravo. Povezavo do vloge za preklic pravice do subvencioniranja je najti TUKAJ.

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating