Vam je prispevek všeč?

S torkom, 5. julijem 2022, je na določenih območjih države, med njimi tudi v občinah na območju izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj, kamor spada tudi občina Škofja Loka, razglašeno prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, ki je bila razglašena minuli petek, 1. julija 2022. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija sta s 5. julijem 2022 na teh območjih tudi prenehala izvajati poostren nadzor. Še vedno pa je priporočena velika previdnost pri ravnanju z ognjem v naravnem okolju.

Vir: Občina Škofja Loka

Foto: Radio Krka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating