Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka razpisuje oddajo v najem neprofitnih stanovanj na območju občine Škofja Loka. Prosilke in prosilci lahko vloge oddajo do vključno petka, 23. junija 2023. Vsa razpisna dokumentacija, vključno z vlogo, je dostopna TUKAJ.

Prosilke in prosilci lahko vlogo s prilogami oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka (Loška hiša) na Mestnem trgu 15 v času uradnih ur ali pošljejo s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, s pripisom: Razpis za stanovanja.

Prosilke in prosilci lahko dobijo dodatna pojasnila po e-pošti stanovanja@skofjaloka.si ali po telefonu na številki 030-487-679 v času uradnih ur. Dodatne informacije je možno dobiti tudi osebno (po predhodnem dogovoru na zgornjih kontaktih) na sedežu Občine Škofja Loka v času uradnih ur.

Uradne ure: v ponedeljek in torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure, v petek od 8. do 12. ure, v četrtek ni uradnih ur.

Stanovanja bodo uspešnim upravičencem oddana v najem po izvedbi javnega razpisa po vrstnem redu prednostne liste in glede na površinski normativ, določen v pravilniku glede na število članov gospodinjstva.

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating