Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka bo v sodelovanju z Zavodom 973 od 1. decembra do 31. decembra 2023 na Mestnem trgu v Škofji Loki zagotovila štiri mobilne lesene hiške za zagotavljanje praznične ponudbe.

V ta namen je objavila razpis za izbor ponudnikov na decembrskem sejmu z namenom zagotovitve gostinske ponudbe in ponudbe rokodelskih izdelkov. Oddaja vlog je možna do ponedeljka, 23. oktobra 2023.

Decembra si želijo oživiti staro mestno jedro Škofje Loke s privlačno ponudbo prazničnega sejma, ki bo dodatno obogatil zimsko dogajanje v mestu in njegovi bližnji okolici.

Namen postavitve in oddaje hišk je tudi spodbujanje lokalne kreativnosti in kulinarične ponudbe ter dodatne ponudbe darilnega programa v mestnem jedru.

K prijavi na razpis vabijo ponudnike z: božičnimi in novoletnimi izdelki, rokodelskimi in unikatnimi izdelki, darilnim programom, gastronomskimi spominki, izdelki naravne kozmetike in drugimi izdelki, ki po svojem namenu in obliki ustrezajo prazničnemu vzdušju in tematiki sejma.

Vlogo lahko zainteresirani pošljejo po pošti na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za sodelovanje na decembrskem sejmu 2023«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv in poštni naslov (sedež).

Za pravočasne se štejejo vloge, ki jih Občina prejme do končnega roka za predložitev, in vloge, do razpisanega roka poslane priporočeno po pošti, pri čemer je razvidno, da so bile oddane v roku za prijavo.

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating