Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka obvešča potencialne investitorje, da se v petek, 30. septembra 2022, izteče rok za prijavo na javni poziv za sofinanciranje obnove kozolcev v občini za leto 2022.

Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki-vlagatelji, katerih kozolci se nahajajo na območju občine Škofja Loka, ne glede na kulturnovarstveni status kozolca.

Prednost pri izbiri bodo imeli vizualno bolj izpostavljeni kozolci, ki se nahajajo ob regionalnih cestah, in objekti s kulturnovarstvenim statusom.

Pisno prijavo na javni poziv je treba v zaprti ovojnici poslati na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka. ovojnica mora biti opremljena s pripisom »Ne odpiraj-JP 2022 – Obnova kozolcev«.

Sredstva za financiranje obnove kozolcev v letu 2022 so določena z občinskim proračunom in znašajo 10.000 evrov. Več informacij o javnem pozivu pa najdemo TUKAJ.

Dodatne informacije in pojasnila dobijo zainteresirani tudi ob sredah od 8. do 16. ure na Oddelku za okolje in prostor na telefonu 04/5112-344 (Živa Jenko Mravlje) ali na e-naslovu obcina@skofjaloka.si.

Vir: Občina Škofja Loka

Foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating