Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka je sporočila, da je tradicionalna spomladanska akcija čiščenja in urejanja okolja, »Očistimo našo Loko«, ki je bila predvidena za prihajajočo soboto, 25. marca 2023, zaradi zares slabe vremenske napovedi prestavljena za teden dni na soboto, 1. aprila 2023, med 8. in 13. uro na različnih lokacijah zbirnih mest po posameznih krajevnih skupnostih Škofje Loke. Tam bodo sodelujoči ločeno zbirali odpadke z javnih površin.

Ločeno zbiranje je pomembno zato, da je omogočena pravilna nadaljnja obdelava posamezne skupine odpadkov. Organizatorji prosijo sodelujoče, naj po svojih močeh zagotovijo, da bodo na dogovorjenih zbirnih mestih različne frakcije odpadkov ločeno odložene in pripravljene na odvoz, ki ga bo izvedlo Javno podjetje Komunala Škofja Loka. akcija ni namenjena odvozu kosovnih odpadkov ali zelenega obreza.

Pri nadzoru nad pravilnim ravnanjem z odpadki bo sodeloval Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Lokacije zbirnih mest ostajajo enake, prav tako ostala navodila. »Pomladno čiščenje v Škofji Loki je priložnost, da v dobri družbi naredimo nekaj zase in za okolje, v katerem živimo, delamo in preživljamo prosti čas. Rezultati so vedno najboljši pri ekipnem delu, zato k sodelovanju vabimo prav vse, da se nam pridružijo v soboto, 1. aprila 2023,« je zapisano v vabilu. Skupaj očistimo Škofjo Loko!

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating