Vam je prispevek všeč?

Komunala Škofja Loka ponovno organizira brezplačno spomladansko poskusno zbiranje zelenega odreza v občini Škofja Loka, ki ga bo izvajala vsak aprilski torek od vključno 4. aprila do vključno 25. aprila 2023 pri predhodno prijavljenih gospodinjstvih, vključenih v redni odvoz odpadkov v občini Škofja Loka.

Med zeleni odrez spadajo: trava, plevel in neuporabni deli rastlin z vrta; odcvetele rože; lesni sekanci, slama, seno; suho listje, veje, lubje in iglice dreves z mehkim lesom. Na poskusno zbiranje zelenega odreza se je možno prijaviti osebno na sedežu Komunale Škofja Loka (Kidričeva cesta 43 a) ali elektronsko TUKAJ.

Vse prijavljene uporabnike prosijo, naj zeleni odrez pripravijo en dan pred izbranim odvozom na prevzemno mesto za zabojnike oziroma ob smetarsko traso. Zeleni odrez bodo pobirali z večjim kamionom, zato je treba poskrbeti za zaščito dvorišča. »Vabljeni, da se poskusnega zbiranja zelenega odreza udeležite in nekaj za okolje naredite.«

Sicer pa lahko vsi uporabniki do 5 kubičnih metrov zelenega odreza oddajo tudi brezplačno, prek celega leta, tudi v Zbirnem centru Draga, ki obratuje vsak dan med tednom, med 8. in 18. uro, v soboto pa med 8. in 13. uro.

Vir in foto: Komunala Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating