Vam je prispevek všeč?

Komunala Škofja Loka sporoča, da je na celotnem območju Gabrške Gore poskrbela za bolj urejen način zbiranja odpadkov v tipiziranih vrečah Komunale Škofje Loke. Skladno s tem se ukinja zbiranje vreč v košarah in namešča skupne zabojnike s ključavnico. Na novo so postavili dve skupni zbirni mesti z zabojniki za odpadno embalažo in ostale odpadke (MKO), ki sta označeni na fotografiji.

Na novem ekološkem otoku s skupnim zbirnim mestom stojijo zabojniki za ostale odpadke – MKO (črn pokrov), odpadno embalažo (rumen pokrov), odpadni papir (rdeč pokrov) in stekleno embalažo (zelen pokrov). Na skupnem zbirnem mestu v zgornjem delu Gabrške Gore pa stojijo zabojniki za ostale odpadke – MKO (črn pokrov) in odpadno embalažo (rumen pokrov). Koledar odvoza odpadkov kljub drugačnemu načinu zbiranja ostaja enak.

Zabojnika za odpadni papir in stekleno embalažo sta namenjena vsem uporabnikom na območju Gabrške Gore, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov. Pri oddaji odpadkov naj uporabniki poskrbijo, da bodo škatle predhodno razstavljene in raztrgane, steklena embalaža pa prazna in brez pokrovov.

Zabojniki za odpadno embalažo in ostale odpadke (MKO) so zaklenjeni in namenjeni izključno uporabnikom, ki odpadke zbirajo v tipiziranih vrečah Komunale Škofja Loka. Oddaja kakršnih koli vrst in količin odpadkov v razsutem stanju ali v drugih vrečah ni dovoljena. Pravilno ločeni odpadki v zelenih vrečah se odlagajo v zabojnik s črnim pokrovom, odpadki v rumenih vrečah (odpadna embalaža) pa v zabojnik z rumenim pokrovom.

Uporabniki na območju Gabrške Gore, ki odpadke zbirajo v tipiziranih vrečah, so že prejeli ključ, s katerim bodo lahko odklenili zabojnika za odpadno embalažo in ostale odpadke. Razpoložljiv volumen (kapaciteta) vseh zabojnikov zadošča normativom v Tehničnem pravilniku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Škofja Loka, glede na število uporabnikov iz tega območja. Če se bo izkazalo, da so kapacitete zabojnikov premajhne, jih bodo prilagodili dejanskim potrebam.

Vir in foto: Komunala Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating