Vam je prispevek všeč?

Komunala Škofja Loka obvešča, da je začela vhodno kontrolo uporabnikov v Zbirnem centru Draga. Vsi uporabniki iz gospodinjstev občine Škofja Loka, ki bodo želeli oddati odpadke v Zbirnem centru Draga, bodo morali na vhodu izkazati svoje prebivališče bodisi z računom Komunale Škofja Loka (v tiskani ali e-obliki na mobilnem telefonu) bodisi z osebnim dokumentom, na katerem je razviden naslov bivanja.

Pravne osebe, ki odpadke pripeljejo za fizično osebo z območja občine Škofja Loka, morajo na vhodu pokazati tiskani ali e-račun Komunale Škofja Loka za fizično osebo, za katero dostavljajo odpadke. Pravne osebe, ki izvajajo trgovsko ali storitveno dejavnost, morajo na vhodu vključenost v odvoz odpadkov dokazati s tiskanim ali e-računom Komunale Škofja Loka.

Pravne osebe, ki izvajajo proizvodno dejavnost, pa ne smejo oddajati odpadkov v Zbirnem centru Draga in se morajo zato za odvoz odpadkov iz dejavnosti uskladiti z upravo Komunale Škofja Loka. Kdor v odvoz odpadkov ni vključen, v prihodnje ne bo mogel več oddajati odpadkov v Zbirnem centru Draga. Vhodno kontrolo vzpostavljajo zaradi nedovoljene oddaje odpadkov uporabnikov, ki storitve zbiranja odpadkov ne plačujejo ali pa prihajajo iz drugih občin.

Zakonska podlaga? Zakon o osebni izkaznici v četrtem odstavku 4. člena dovoljuje, da je za ugotavljanje istovetnosti in državljanstva dopusten vpogled v osebno izkaznico imetnika; ko je treba, pa tudi prepis osebnih podatkov iz nje. Obdelava osebnih podatkov je zakonita, saj je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe (v tem primeru pravilnega obračuna komunalne storitve uporabniku), katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Javno podjetje Komunala Škofja Loka, d. o. o., za namene nemotenega poslovanja (pravilnega in poštenega obračuna) zgolj vpogleda v dokument in v aplikacijo na podlagi preverjenega naslova vnese podatke glede odpadka, ki ga je uporabnik oddal v zbirnem centru. Vpogled v navedeno aplikacijo ima izključno pooblaščena oseba, zaposlena na Komunali Škofja Loka.

Vir: Komunala Škofja Loka

Foto: Komunala Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

1 1 vote
Article Rating