Vam je prispevek všeč?

Osnovna šola Cvetka Golarja (Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka) objavlja prosto delovno mesto: učitelj za dodatno strokovno pomoč – socialni pedagog ali pedagog (m/ž – univerzitetni študijski program ali magistrski študijski program 2. stopnje) s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko za določen čas, do 30. junija 2023.

Opis del in nalog: izvajanje ur dodatne strokovne pomoči, sodelovanje pri dnevih dejavnosti, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo, drugo vzgojno-izobraževalno delo.

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: raven izobrazbe (Klasius SRV) – visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

Priložiti je treba dokazilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno zaporno kazen v trajanju nad 6 mesecev, in zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje), dokazilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (sodišče), in potrdilo o izobrazbi. Kandidat mora dopisati e-naslov, da ga lahko šola obvesti o izbiri.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba poslati čim prej, najpozneje do petka, 3. februarja 2023, na šolski e-naslov info.c-golar@oscg.si.

Prijavi se lahko tudi, kdor še nima dokončane zahtevane izobrazbe, ravno tako študenti zadnjega letnika študija.

Vir: ZRSZ

Foto: OŠ Cvetka Golarja

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating