Vam je prispevek všeč?

Upravna enota Škofja Loka obvešča stranke o spremenjenem delovnem času krajevnih uradov od petka, 1. septembra 2023, dalje. Uradne ure na krajevnih uradih bodo odtlej po naslednjem razporedu:

Krajevni urad Gorenja vas-Poljane – vsak torek od 7. do 11. ure

Krajevni urad Železniki – vsako sredo od 7. do 11. ure

Krajevni urad Žiri – vsak četrtek od 7. do 12. ure

Zahvaljujejo se za razumevanje in hkrati stranke, da bi se čim bolj posluževale njihovih storitev tudi na krajevnih uradih in si s tem olajšale obisk upravne enote, seznanjajo še s seznamom upravnih postopkov in nalog, ki so na voljo na krajevnih uradih. To so:

izdaja osebnih izkaznic, potnih listin in vozniških dovoljenj; podaljšanje vozniških dovoljenj; izdaja potrdil iz uradnih evidenc po 179. členu za področje Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo, razen izpisov iz matičnega registra; prijava na praktični in teoretični del vozniškega izpita; prijave in odjave prebivališč; potrjevanje podpor volivcev; sprejem vlog za pridobitev spletnega kvalificiranega potrdila Sigenca/SMS pass; overitev podpisov, kopij, garantnih pisem in knjig gostov; izdaja zemljiško-knjižnih izpisov in zbirk geodetskih podatkov.

Poleg navedenih storitev pa je na krajevnih uradih možno oddati tudi vloge za ostala delovna področja upravne enote, razen vlog in dopolnitev za gradbene postopke, je še zapisal v. d. načelnika Upravne enote Škofja Loka Iztok Hostnik.

Vir: UE Škofja Loka

Foto: Turizem Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating