Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka začenja pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za degradirano območje nekdanje tržnice, parkirišč in vrtičkov. S tem bi pridobili 60 stanovanj in javni program ob Šolski ulici. Investitor STDS svetovanje, d. o. o., je kot lastnik zemljišča na skrajnem severnem delu območja med Šolsko ulico in Partizansko cesto ter Kapucinskim trgom podal Občini pobudo za pripravo novega OPPN.

Namen novega prostorskega akta je, da namesto prej načrtovanega velikega trgovskega centra nastane bolj mestotvorno in kakovostno urbano okolje z novimi stanovanji v bližini starega mestnega jedra, v Kapucinskem predmestju. Območje se bo razdelilo na dva tematsko različna dela, del bo rezerviran za javni program, del pa za stanovanjsko gradnjo in spremljajočo prometno infrastrukturo.

Zasnova stanovanjskega območja predvideva dva stanovanjska stolpiča s po 30 stanovanjskimi enotami. Na to področje se torej umešča 60 stanovanj, namenjenih družinam, ki bi rade ostale ali si ustvarile dom v Škofji Loki. Vse površine v okolici stanovanjskih zgradb bodo namenjene parkovni ureditvi in peš ali kolesarskim potem, saj bo promet z avtomobili prestavljen v podzemno garažo.

Predvidena je klasična gradnja objektov s sodobno zasnovo in z zavezo k trajnosti ter energetski učinkovitosti. Investitor je načrtovanje zaupal projektivnemu biroju Protim Ržišnik Perc, d. o. o., iz Šenčurja. Dodatne informacije so na voljo na e-naslovu info@grajskirazgledi.si.

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating