Vam je prispevek všeč?

Z Občine Škofja Loka so sporočili, da so s ponedeljkom, 29. majem 2023, vendarle začeli dolgo pričakovano preureditev štirikrakega semaforiziranega križišča na državni cesti Škofja LokaJeprca pri zgornjem parkirišču pokopališča Lipica.

V sklopu investicije, ki jo večinsko vodi Direkcija za infrastrukturo (DRSI), bodo križišče preuredili v enopasovno krožišče, izvedeni bodo prometni otoki in cestni priključki, postavljeno bo novo avtobusno postajališče, urejene bodo tudi površine za pešce in kolesarje.

Poleg krožišča bodo izvedli tudi novo sodobno kolesarsko stezo do krožišča za Industrijsko cono Trata. V okvir celovite rekonstrukcije krožišča sodijo še ureditev odvodnjavanja, zaščita in prestavitev komunalnih vodov, obnova in posodobitev cestne razsvetljave z varčnimi, trajnostnimi svetilkami in ureditev prometne opreme in signalizacije.

Dela bodo predvidoma zaključili do sredine novembra 2023. Gradbena dela in zapore ceste bodo izvajani večfazno. V prvi fazi bodo ohranili dvosmerni promet z obojestranskim zoženjem in normalno pretočnostjo ceste in križišča v Lipici. Občasno bo lahko, zaradi dostave materialov, prihajalo do kratkotrajnih delnih zapor z ročnim usmerjanjem.

Prva faza bo predvidoma trajala do ponedeljka, 12. junija 2023. Istočasno bodo vzpostavili popolno zaporo vzporedne javne poti za kolesarje (KJ 990221) »Križišče Lipica – cesta proti Godešiču«. Kolesarji bodo preusmerjeni na glavno cesto ob gradbišču.

Za projekt ureditve krožišča v Lipici je glavni državni investitor DRSI na javnem razpisu izbral litijsko podjetje Trgograd, d. o. o.. Vrednost gradbenih del (skupaj z DDV) znaša 1.514.154,86 evra. Občina pri investiciji sodeluje s sofinancerskim deležem v višini 129.059 evrov.

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating