Vam je prispevek všeč?

V nedeljo, 2. julija 2023, bo zaradi jubilejne 10. izvedbe Rallyja Železniki (trasa 5) za slovensko državno prvenstvo v času od 9.10 do 19.50 več kratkotrajnih (do 60-minutnih) popolnih zapor na cestah in priključkih v občini Škofja Loka na relaciji LogGabrška GoraZaprevalRovteLenart. Popoln seznam zapor objavljam v nadaljevanju.

Zapore cest:

LC 401121 »Log – Gabrška gora – Predole«, LC 401022 »Lenart – Zapreval«, JP 901211 »Zg. Luša – Potočnik – Grdel«, LC 401021 »Na Luši – Lenart – Rovte«.

Zapore pripadajočih priključkov kategoriziranih cest:

JP 901321 »Na Logu – Njivčar«, JP 901491 »Odcep Roglan«, JP 901601 »Gabrk – Okršljan – Zadobnik«, JP 901481 »Odcep Arvaj«, JP 901471 »Zabrdnik – Sv. Primož – Mežnar«, JP 901472 »Odcep Zabrdnik 8«, JP 901311 »Gabrška Gora – Kopišar«, JP 901212 »Potočnik – Petrač«, JP 901213 »Grdel – Sleme«, JP 901271 »Gričar – Žlundrovec« in JP 901281 »Gričar – Zg. Zakrašnik«.

Sicer pa bo v nedeljo, 2. julija 2023, od 7.30 do 18. ure zapora ceste DašnicaPodlonkŽelezniki, od 8. ure do 18.30 pa ceste KališeDražgošeJamnikKropa.

Prosijo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil redarjev in se zahvaljujejo za razumevanje.

Vir: Občina Škofja Loka in Rally Železniki

Foto: Avtošport Slovenija

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating