Vam je prispevek všeč?

Skupnost občin Slovenije (SOS), ki združuje županje in župane slovenskih občin, je danes drugega od petih regijskih srečanj občin izpeljalo v Škofji Loki. V prostorih Upravne enote Škofja Loka so se zbrali skoraj vsi (le dva sta bila upravičeno odsotna) župani in dve županji Gorenjske in Osrednjeslovenske regije, ki jih je gostil škofjeloški župan Tine Radinja. Z njim smo na kratko poklepetali o vsebini srečanja.

Katere so ključne točke, ki ste jih izpostavili na današnjem regijskem srečanju občin v Škofji Loki?

Vesel sem, da smo lahko gostili regijsko srečanje Osrednjeslovenske in Gorenjske regije Skupnosti občine Slovenije (SOS). Tudi sicer je občina Škofja Loka že dolga leta zelo aktivna članica SOS, tudi za vnaprej računamo, da bomo SOS uporabili kot orodje za to, da dosegamo cilje in opozarjamo na tisto, kar se nam pri regionalnem razvoju tudi v naši občini zdi izjemno pomembno. Primer: prostorski razvoj. Na kakšen način, kako in koliko lahko občine odločamo o svojem prostorskem razvoju? Za to rabimo vse občine skupaj nastopati in spreminjati zakonodajo na tem področju, ki po našem mnenju ni dobra. Dotaknili smo se že predšolske vzgoje, šol, srednjih šol, na kakšen način se bo država skupaj z občinami – upam – opredelila do pomembnih tematik razvoja. Danes smo govorili o vsem tem, o financiranju občin, tudi o tem, kakšni razkoraki trenutno nastajajo zaradi zimske službe. Občine so res zelo različne po svojih potrebah. Formula financiranja pa je enaka po vsej državi.

Ali znate predstavniki občin oziroma župani pri glavnih prioritetah najti skupni jezik?

Moj občutek tako pri SOS kot pri Združenju občin Slovenije (ZOS) je, da znamo. Kajti naš vsakdanji delovnik je tako zelo podoben, ko se pogovarjamo o problemih, kaj se nam pravzaprav dogaja, da lahko velikokrat zelo enotno nastopimo. Vprašanje je samo, ali nas slišijo.

Ali je kakšen pomemben škofjeloški poudarek zelo drugačen od poudarkov ostalih občin?

Ne, zelo drugačen ne. Morda zdaj, ko smo v postopku sprejemanja občinskega prostorskega načrta, izjemno veliko govorimo, poudarjamo in opozarjamo na predolge in neustrezne postopke urejanja s prostorom, postopke, povezane z okoljem, kjer kot da zakonodaja ne bi upoštevala občinske ravni.

Besedilo: Janez Porenta

Foto: FB Tine Radinja, župan občine Škofja Loka

0 0 votes
Article Rating