Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka TUKAJ obvešča o možnosti uveljavljanja oprostitve plačila najemnine ali dela najemnine najemnika poslovnega prostora v lasti Občine za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa. Upravičenci – najemniki poslovnih prostorov v lasti Občine Škofja Loka – lahko vlogo oddajo do 31. avgusta 2020.

»Obdobje oprostitve plačila (dela) najemnine je obdobje trajanja epidemije, ki ga je razglasila slovenska vlada, to je od vključno 13. marca 2020 do vključno 31. maja 2020. Višina deleža oprostitve plačila najemnine se bo ugotavljala glede na veljavna merila, določena v 2. odstavku 6. člena Pravilnika o izvajanju (delne) oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije (Uradni list RS, št. 96/20),« je zapisano v občinskem obvestilu.

Povezavo do vloge za uveljavljanje oprostitve in podrobnejše informacije najdemo TUKAJ.

Foto: Nepremičnine

Vir: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating