Vam je prispevek všeč?

Muzejsko društvo Škofja Loka ima novo vodstvo. Po 12 vsebinsko in vodstveno zelo uspešnih letih je dosedanjega predsednika mag. Aleksandra Igličarja nasledila Helena Janežič, doslej podpredsednica društva. Postala je prva ženska na predsedniškem položaju v društvu, pripadel ji je triletni mandat.

»Menjavo so spremljali ganljiv osebni nagovor predsednika Igličarja in njemu izrečene javne zahvale članov društva. Leto, ko je muzejsko društvo vodil Igličar, so obrodila mnogo bogatih sadov, za kar smo mu člani in prijatelji društva iskreno hvaležni. Novi predsednici in vsem odbornikom pa čestitamo,« je zapisano na družbenem omrežju Muzejskega društva Škofja Loka.

Na rednem letnem zboru je 54 navzočih članov soglasno izvolilo člane izvršnega sveta: dr. Mileno Alič, mag. Ambroža Demšarja, Elizabeto Eržen Podlipnik, Mojco Ferle, mag. Aleksandra Igličarja, Blaža Karlina, Štefana Kržišnika, mag. Jožeta Štukla in Jerneja Tavčarja.

V nadzorni odbor so bili soglasno izvoljeni Tone Bogataj, Vincencij Demšar in Jurij Svoljšak, v častno razsodišče pa Alojzij Pavel Florjančič, Andrej Pipp in Andrej Rant. V izvršni odbor so že imenovane urednica Loških razgledov Marija Lebar, direktorica Loškega muzeja Saša Nabergoj in vodja loškega arhiva Judita Šega.

Vsem izvoljenim iskreno čestitam in želim uspešno delo!

Foto: FB Muzejsko društvo Škofja Loka

Vir: Muzejsko društvo Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating