Vam je prispevek všeč?

Na Osnovni šoli Jela Janežiča Škofja Loka za nedoločen čas zaposlijo učitelja razrednega in predmetnega pouka v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom (m/ž).

Zahtevana izobrazba: visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., izobraževalne vede.

Delovni čas: skrajšan, 20 ur tedensko, dopoldanski urnik.

Znanje jezikov: slovenski jezik – tekoče razumevanje, govorjenje, pisanje.

Drugi pogoji: strokovni izpit, izjava o nekaznovanju zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali kazni zapora v trajanju več kot šest mesecev, izjava, da kandidat ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Okvirna plača: 686,7 € bruto mesečno.

Prijava je mogoča še do torka, 22. januarja 2019, po pošti (OŠ Jela Janežiča, Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka).

Foto: OŠ Jela Janežiča

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating