Vam je prispevek všeč?

Zaradi epidemije covida-19 v Sloveniji, enako kot lani, tudi letos na predvečer praznika dela, torej nocoj, v petek, 30. aprila 2021, ne bo organiziranih kresovanj in s tem povezanih sindikalnih slovesnosti in veselic. Če so bila lani kresovanja prepovedana, jih letos onemogoča odlog o prepovedi zbiranja več kot 10 ljudi. Zato je pričakovati večje število manjših družinskih in neorganiziranih kresov, verjetno tudi v Škofji Loki.

Da bi bilo zaradi njih čim manj nevšečnosti, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča vse, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo pri tem upoštevati napotke, omejitve in prepovedi, ki jih v nadaljevanju objavljam v celoti:

  • prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu 1 metra od roba kresa,
  • če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče obdano z negorljivimi materiali (peskom, kamni, opeko, kovino),
  • kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe,
  • ob vetrovnem vremenu se kresa ne sme prižgati oziroma je treba prekiniti kurjenje,
  • pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les,
  • prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi in kuriti odpadke,
  • po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (peskom ali zemljo),
  • na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci,
  • če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote.

Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o gozdovih, hkrati lahko tudi občine s svojimi predpisi določijo dodatne pogoje, omejitve in prepovedi kurjenja, tudi kurjenja kresov v naravnem okolju, in/ali omejitve in prepovedi širijo iz naravnega še v druga okolja, denimo bivalno. Dodatne omejitve in prepovedi lahko veljajo za določena posebej zavarovana območja, zato se je treba pred začetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja prepričati, kakšne so morebitne omejitve in prepovedi na območju, kjer nameravate kuriti kres. Spoštovati je treba tudi ukrepe za zajezitev širjenja epidemije novega koronavirusa.

Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje

Foto: Naše Zasavje

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating