Vam je prispevek všeč?

Civilna iniciativa Varuhi Sore vabi na »Okroglo mizo za Soro – v sozvočju z naravo k poplavni varnosti«, ki bo v torek, 17. januarja 2023, ob 18. uri v Sokolskem domu Škofja Loka. Vstop bo prost, vabljeni.

Škofjeločani, povezani v civilno iniciativo, menijo, da gre pri načrtih, ki predvidevajo posege v reko Soro, za škodljive posege, zato zahtevajo odprto razpravo, spremembe načrtov in končanje zastarelih in škodljivih praks na področju upravljanja z okoljem.

Da bi širši javnosti podrobneje osvetlili svoja stališča, bodo v sodelovanju z Varuhinjami rek in Mladimi za podnebno pravičnost izpeljali okroglo mizo s strokovnjaki s področja biologije in varovanja narave.

Udeležili se je bodo biologinja in naravovarstvenica dr. Polona Pengal z uvodnim predavanjem »Prednosti naravnih rek«, pravni strokovnjak za varstvo okolja mag. Aljoša Petek, dr. Mihael Toman z Biotehniške fakultete in Izidor Ostan Ožbolt (Mladi za podnebno pravičnost).

V drugem delu dogodka bo odprt prostor za razpravo z namenom iskanja konstruktivnega dialoga med prebivalci območja ob Sori, občinskimi oblastmi, strokovnjaki za naravo in odločevalci na državni ravni.

Organizatorji okrogle mize so prepričani, da obstajajo ugodnejše možnosti za pristopanje k protipoplavni ureditvi povodja Sore, ki lahko kakovostno in trajnostno zaščitijo prebivalce, hkrati pa podpirajo življenje, ki je vezano na reko in z njo povezane ekosisteme.

Varuhi Sore, prebivalci Škofje Loke, ki se čutijo poklicani odzvati se na neprimerne pristope k reševanju poplavne ogroženosti, so se zbrali z civilno iniciativo, ker verjamejo, da lahko s skupnimi močmi pripomorejo k iskanju najboljših rešitev, s katerimi bo ustrezno urejena poplavna ogroženost na širšem področju porečja Sore.

Vir in foto: FB dogodka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating