Vam je prispevek všeč?

V soboto, 22. junija 2019, je v Škofji Loki začel veljati nov Odlok o taksah za obravnavo pobud občanov za spremembo namenske rabe prostora. Sprejetje odloka je predpisal Zakon o urejanju prostora.

Taksa za spremembo osnovne namenske rabe prostora bo tako po novem znašala 150 evrov, za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora pa 100 evrov.

Pobude za spremembo namenske rabe prostora se odda na obrazcih, ki so dosegljivi na naslednjih povezavah:

  • Pobuda za spremembo osnovne namenske rabe prostora – TUKAJ,
  • Pobuda za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora – TUKAJ,
  • Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta – TUKAJ.

Prav tako se lahko obrazec dobi v sprejemni pisarni Občine Škofja LokaLoški hiši, Mestni trg 15 (pritličje).

Foto: Geago

Avtor: Janez Porenta