Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka objavlja prosto uradniško delovno mesto »Višji svetovalec za pravne zadeve M/Ž« za določen čas. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še dva pogoja: 1) izobrazba druge bolonjske stopnje pravne smeri ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih (prejšnja) pravne smeri ali univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri in 2) najmanj 5 let delovnih izkušenj. Poleg strokovnih znanj od kandidata pričakujejo pripravljenost za strokovno usposabljanje in timsko delo, komunikativnost, zanesljivost, natančnost, samostojnost in prilagodljivost.

Celoten razpis najdete TUKAJ

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas do 31. decembra 2019 s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradnih prostorih Občine Škofja Loka v Škofji Loki. Strokovno usposobljenost kandidatov bodo presojali na podlagi priloženih izjav, razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Objava, Višji svetovalec za pravne zadeve« na naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na e-naslov obcina@skofjaloka.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za prijavo je 4. april 2018. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Foto: GeaGo

0 0 votes
Article Rating