Vam je prispevek všeč?

Na prireditvi »Slovesni dan prostovoljstva« v okviru 20. Nacionalnega tedna prostovoljstva v Kulturnem domu Črna na Koroškem je Slovenska filantropija občinam, ki aktivno podpirajo prostovoljce in prostovoljske organizacije, podelila nazive Prostovoljstvu prijazno mesto. Prvič je naziv pridobila Občina Divača, medtem ko je 21 slovenskih občin, med njimi tudi Škofja Loka, naziv ponovno potrdilo.

Občina Škofja Loka je v letu 2019 potrdila naziv prostovoljstvu prijazno mesto za zgledno umeščanje prostovoljstva v razpise, stalno sofinanciranje izobraževanja za prostovoljce na področju sociale in mladinskega dela, podpiranje prostovoljstva mladih in dela mentorjev, angažiranje pri ohranjanju Škofjeloškega pasijona kot nesnovne kulturne dediščine, umeščene na Unescov seznam, za aktivno vlogo pri povezovanju javnih zavodov in prostovoljskih organizacij na področju preventive in aktivnega staranja.

Priznanje je prevzela višja svetovalka za družbene dejavnosti Sabina Gabrijel: »Škofja Loka ima močno prostovoljstvo tradicijo, ki se kaže v skoraj 300 društvih in številnih aktivnih posameznikih. Izstopajoči dogodek je zagotovo Škofjeloški pasijon, ki je ravno v fazi ponovne obuditve. Čeprav bi kdo pomislil, da so prostovoljci predvsem mladi in upokojenci, je v našem okolju veliko delovno aktivnih, ki v prostem času storijo nekaj dobrega za sočloveka in okolje. Na Občini želimo z različnimi programi k prostovoljstvu spodbujati že otroke in ponovno aktivirati starejše, da se prek prostovoljnega dela spet aktivirajo in vstopajo v družbene odnose kot aktivni občani z izkušnjami in znanji.«

Občina Škofja Loka je sicer za »Naj prostovoljca, zaposlenega v javni upravi«, predlagala Nikolaja Kržišnika, ki s svojim delom na področju civilne zaščite, gasilstva, Rdečega križa in iniciativ v lokalnem okolju živi prostovoljstvo. »Čeprav na nacionalni ravni ni bil izbran, šteje vsaka prostovoljska ura in Nikolaju smo s tem izkazali zahvalo z njegov prispevek k lepšemu življenju, morda pa nagovorili še koga od zaposlenih, da se poda na pot nesebičnega prostovoljstva,« je dodala Gabrijelova.

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating