Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka letos s projektom »Naša Loka« uvaja participativni proračun. Za projekte 11 krajevnih skupnosti, ki jih bodo lahko predlagali in o njih glasovali vsi krajani od 16. leta starosti, bo Občina, ki si želi čim širšega sodelovanja, namenila 275.000 evrov, je poročala Slovenska tiskovna agencija.

Po besedah župana Tineta Radinje je Škofja Loka mesto, ki zna poslušati svoje prebivalce, tudi projekta »Naša Loka« so se lotili z namenom še večje vključenosti in dialoga. Radinja verjame, da imajo krajani vrsto zamisli in predlogov, kako njihovo okolje še izboljšati in polepšati.

V četrtek zgibanke po vseh gospodinjstvih

»Naša želja je, da se vključi čim več krajanov,« poudarja župan, ki si želi dialog med krajani, krajevno skupnostjo in občino, pa tudi čim širši krog sodelujočih, zato je pravica podajanja predlogov in glasovanja o njih ponujena vsem, starim vsaj 16 let. Ta projekt, ki se zgleduje po dobrih praksah in tujine in domovine (Ajdovščina), si želijo na Občini v prihodnje še nadaljevati.

Koordinator projekta, vodja oddelka za družbene dejavnosti Rok Primožič, je pojasnil, da bodo v četrtek vsa gospodinjstva prejela zgibanko s termini delavnic, na katerih jim bo predstavljen projekt in celoten proces izbire predlogov. Prva delavnica bo potekala že v torek, 10. marca, v Krajevni skupnosti Trata, zadnja pa 2. aprila v KS Log.

Že na delavnicah ali pozneje pisno ali prek spleta bodo krajani lahko podali predloge projektov za svoje krajevne skupnosti. Predloge bodo zbirali do 20. aprila, nato jih bo pregledala občinska uprava in komisija za participativni proračun in ocenila, ali ustrezajo vsem kriterijem.

Projekti vredni od 3000 do 15.000 €

Prvo merilo je finančno, projekti morajo biti vredni od 3000 do 15.000 evrov. Drugi pogoj je, da gre za predloge, ki sodijo v občinsko pristojnost in jih občina lahko uresniči, ne smejo pa posegati na področje cestne in komunalne infrastrukture, ki ju občina ureja z drugimi projekti. Obenem morajo predlogi ustrezati sprejetim aktom, kot so prostorski načrti in strategije.

Ustrezni predlogi bodo uvrščeni na sezname za glasovanje, ki bo po krajevnih skupnostih potekalo v začetku junija. Projekti z največ prejetimi glasovi bodo to ali prihodnje leto prioritetno izvedeni in predvidoma uresničeni do sredine leta 2021. Zanje bo na voljo približno 1 % občinskega proračuna, torej 275.000 evrov oziroma po 25.000 evrov na krajevno skupnost.

Po izvedenem prvem postopku bodo naredili evalvacijo, si zastavili nove cilje in šli v nov poziv krajanom. Na Občini računajo, da bo – kot drugod, kjer je tovrstna praksa – participativni proračun prinesel dodatno družbeno infrastrukturo, ureditev vaških jeder in podobno. »Če bo tako tudi pri nas, bo smiselno s tem v prihodnje nadaljevati in tudi povečati sredstva,« je STA povzela besede župana Radinje.

https://www.facebook.com/infoobcinaskofjaloka/videos/2691108751008767/

 

Foto: FB Tine Radinja – župan občine Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating