Vam je prispevek všeč?

Na 17. redni seji občinskega sveta občine Škofja Loka, ki so jo prejšnji teden opravili prek videokonference, so občinski svetniki odločali in soglasno potrdili vse kadrovske zadeve.

Za predstavnika Občine v svet javnega zavoda Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka so potrdili Jasno Kejžar Hartman (MJPL).

Za predstavnika Občine v svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območne izpostave Škofja Loka, so potrdili Tineta Hafnerja (KUD Jadran).

Za predstavnike ustanovitelja, Občine Škofja Loka, v svet zavoda Osnovne šole Ivana Groharja Škofja Loka so potrdili mag. Lidijo Goljat Prelogar (SD), Natašo Drakulič Pevc (MJPL) in Nino Triller Albreht (SLS).

Za člane Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Škofja Loka, d. o. o., so potrdili Rolanda Krajnika (KEL), Marka Murna (MJPL) in mag. Roberta Straha (SDS).

Za člana Nadzornega sveta STC Stari vrh, d. o. o., so potrdili Romana Hartmana (SDS).

Obenem so dali soglasje k razrešitvi direktorja zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) Jožeta Veternika, ki se bo s 1. aprilom 2021 upokojil.

Vir: Občina Škofja Loka

Foto: Kraji

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating