Vam je prispevek všeč?

Občinska redarska služba Škofja Loka je v letnem poročilu zapisala, da je v letu 2019 izvajala radarske meritve hitrosti na 9 različnih lokacijah z različno pogostostjo ponavljanja. Lokacije so bile določene na podlagi varnostne ocene policijske postaje posameznega območja, pogostosti ugotovljenih večjih prekoračitev in pobud občine, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in občanov. Lokacije, na katerih zaznajo le eno prekoračitev hitrosti, običajno izločijo s seznama in jo nadomestijo z novo.

Meritve so izvajali v intervalu treh tednov po predhodni najavi v sredstvih javnega obveščanja na krajevno običajen način. V lanskem letu so na novo vključili lokacijo »Cesta talcev 5«, na kateri so opravili 13 meritev, na njej pa ugotovili tudi največ kršitev hitrosti (202). V spodnji razpredelnici so podatki za leto 2019.

 

LOKACIJA Št. meritev Omejitev h. Tovorna v. Osebna v. Prekrški TOV Prekrški OV
Bukovica 8 50 km/h 158 3195 0 57
Godešič 4 50 km/h 272 2246 1 9
Puštal 1 50 km/h 0 26 0 0
Hosta 4 40 km/h 12 270 0 21
Stara Loka 3 50 km/h 46 1780 0 2
Dorfarje 2 30 km/h 3 42 0 0
Bukovica 1 50 km/h 14 354 0 10
Spodnji trg 13 30 km/h 80 3512 0 61
Poljanska c. 6 30 km/h 31 803 1 117
Cesta talcev 13 30 km/h 73 1865 0 202

Foto: eMaribor

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating