Vam je prispevek všeč?

Z zahtevno celovito obnovo strehe Loškega gradu se zaključuje velika investicija v ta izjemni škofjeloški simbol. Prenova bo predvidoma zaključena v prvi polovici meseca, celotna investicija znaša okrog pol milijona evrov, za projekt obnove strehe gradu pa je Občina Škofja Loka iz različnih virov pridobila namenska nepovratna sredstva v skupni višini 371.885 evrov.

Občina je od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obnovo strehe pridobila 201.885 € namenskih nepovratnih sredstev, že konec lanskega leta pa je za ta projekt na projektnem razpisu za sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo pridobila še 170.000 € nepovratnih namenskih sredstev.

Investitor celovite obnove strehe je Občina Škofja Loka, gradbena dela pa izvaja Mizarstvo in tesarstvo Franc Pohleven s.p. Obnova strehe gradu poteka skladno z izdelanim konzervatorskim načrtom in popisom del, ki ga je pripravilo inženirsko podjetje Gea Consult. Izvedena celovita obnova strehe bo osnova za funkcionalno izkoriščenost podstrešne etaže Loškega gradu za potrebe muzejske dejavnosti v prihodnosti.

PREBERITE  IZ ARHIVA: V ponedeljek začetek trimesečne obnove strehe Loškega gradu

Obnovitvena dela so vključevala obnovo polkrožnega ometanega napušča in dimnikov, namestitev linijskih snegolovov in novih žlebov, napeljavo novega strelovoda in izvedbo ostalih kleparskih del. Obod gradu je utrjen z armiranobetonskimi vezmi, izvedena je bila menjava dotrajanih delov strešne konstrukcije in letev, v obnovi so frčade, poteka tudi menjava strešne kritine z novim bobrovcem.

Za kako zahtevno investicijo gre, zgovorno povesta že podatka, da bo pri obnovi zamenjanih kar 2300 m2 strešne kritine in napeljanih 1200 tekočih metrov strelovoda!

V času obnove, do zaključka vseh gradbenih del, ni mogoče parkiranje na območju Loškega gradu, je pa omogočen nemoten obisk gradu in Loškega muzeja, prav tako ogled grajskega vrta in obisk gostinskega lokala in vrta Bara Freising.

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating