Vam je prispevek všeč?

Okrajno sodišče v Škofji Loki (podpisana sodnica Simona Prosen) je javno objavilo »Oklic neznanim dedičem tretjega dednega reda«, ki ga v nadaljevanju povzemam v celoti (z izjemo polnih imen):

»Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek opr. št. D 270/2017 po pokojni ANI HIRŠL, hčeri Janeza Grkmana, medicinski sestri, rojeni 25. 7. 1954, slovenski državljanki, umrli 28. 7. 2017, nazadnje stanujoči na Partizanski cesti 41 v Škofji Loki.

Po do sedaj zbranih podatkih je bila zapustnica razvezana in je imela eno hčer S. B., ki se je dedovanju odpovedala. Sodišče je zato k dedovanju poklicalo dediče drugega dednega reda, zapustničine sestre I. L., M. F. in F. G. ter zapustničinega brata F. G., ki so se tudi vsi dedovanju odpovedali. Sodišče podatkov za dediče tretjega dednega reda nima.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče tretjega dednega reda po pokojni Ani Hiršl, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.«

Foto: eDražba

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating