Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka najemnikom poslovnih prostorov v lasti Občine sporoča, da lahko vlogo za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine v času razglašene epidemije covida-19 oddajo najpozneje do petka, 30. aprila 2021, na priloženih obrazcih, ki jih najdejo TUKAJ.

Upravičenost do nezaračunavanja (dela) najemnine je obdobje trajanja razglašene epidemije na območju Slovenije oziroma obdobje, ko skladno s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni (bilo) dopustno, in traja od vključno 19. oktobra 2020 dalje.

Upravičenci lahko vloge oddajo elektronsko na naslov obcina@skofjaloka.si, pri čemer vloga ni pogojena z elektronskim podpisom vlagatelja (velja skeniran dokument s podpisom zakonitega zastopnika in žigom, če vlagatelj posluje z njim), ali v fizični obliki, priporočeno po pošti ali osebno v glavni pisarni občine.

Več informacij najdete TUKAJ.

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating