Vam je prispevek všeč?

Osnovno zdravstvo Gorenjske (OE Zdravstveni dom Škofja Loka) je danes objavilo namero o sklenitvi prodajne pogodbe za odprodajo rabljenega osebnega vozila subaru forester / 2.0 tip SG5-010, datum prve registracije 14. april 2003. Vozilo je vozno, njegova vrednost je ocenjena na 3500 evrov.

OZG bo vozilo prodalo kupcu, ki bo ponudil najvišjo kupnino, z zainteresiranimi osebami pa se lahko opravijo pogajanja o ceni. Pisne ponudbe za odkup vozila naj kupci pošljejo na naslov: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, s pripisom »nakup osebnega vozila«.

Upoštevane bodo ponudbe, prispele do 30. januarja 2019 do 10. ure. Kupec mora v ponudbi obvezno navesti ceno, ki jo je za vozilo pripravljen plačati (z in/ali brez DDV), in svoje kontaktne podatke. OZG neposredne pogodbe ne bo sklenilo pred potekom 20 dni od javne objave namere.

Vozilo se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec bo z izbranim kupcem sklenil neposredno prodajno pogodbo. Izbrani ponudnik mora pogodbo skleniti v 8 dneh po prejemu poziva k sklenitvi pogodbe, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil.

Kupnino za vozilo bo moral kupec poravnati najpozneje v 8 dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na račun prodajalca. Vse stroške v zvezi s prodajo plača kupec, ki je dolžan vozilo prevzeti najpozneje v 5 dneh od plačila kupnine.

Prodajalec bo vse, ki bodo v roku oddali namero o nakupu, obvestil o ceni, za katero je vozilo prodal, obenem si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.

Več TUKAJ, dodatne informacije in ogled vozila pa po predhodni najavi na telefon 051 741 091 (Primož Režek).

Foto: Zdravstvene ustanove

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating