Vam je prispevek všeč?

Kot so sporočili iz podjetja Merkur trgovina d. o. o., ki zaposluje 1500 delavcev po vsej Sloveniji, tudi v Škofji Loki (na Grencu), so vodstvo in predstavniki reprezentativnih sindikatov v podjetju dosegli in podpisali socialni dogovor. Povišali so izplačilo regresa na 1500 evrov neto, ki je bil v celoti izplačan do konca junija, in povračilo stroškov prehrane. Hkrati nadaljujejo pogovore še za reorganizacijo družbe in sistemizacijo delovnih mest, za nov plačni model, prerazporeditve delovnega časa in o novi podjetniški kolektivni pogodbi.

Predsednica Sindikata Merkur Group Mateja Tavčar je z dogovorjenim načinom in višino nagrajevanja zadovoljna: »S podpisom socialnega dogovora smo se zavezali, da se bomo v nadaljevanju pogajanj in dogovorov pogovarjali o iskanju ustreznega novega plačnega modela z določitvijo delovne uspešnosti delavca z namenom večje motiviranosti, vključno z morebitnim povečanjem plač, kar je za zaposlene ključnega pomena.« Predsednik Svobodnega sindikata Merkur Aleš Gostiša pa je pristavil, da se bodo v nadaljevanju pogajali tudi o novih razporeditvah delovnega časa in izrazil zadovoljstvo, ker so dosegli tudi povišanje povračil stroškov prehrane v višini 4,87 evra dnevno.

Foto: Merkur

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating