Vam je prispevek všeč?

Včeraj dopoldne so v prostorih Občine Škofja Loka slovensko podpisali gradbeno pogodbo za izgradnjo novega, skoraj ničenergetskega Vrtca Kamnitnik na območju nekdanje vojašnice v Škofji Loki.

Gradbeno pogodbo je v imenu investitorja, Občine Škofja Loka, župan mag. Miha Ješe podpisal z Mirkom Krašovcem, direktorjem izvajalca in vodilnega partnerja, družbe Kovinar – Gradnje ST, d.o.o. Na podpisu pogodbe je bil navzoč tudi Bojan Lukšič, direktor družbe Riko Hiše d.o.o., ki v projektu nastopa kot partner vodilnega izvajalca.

Nov Vrtec Kamnitnik bo zgrajen po najsodobnejših trajnostnih gradbenih in energetskih standardih in bo umeščen v lepo zeleno, parkovno okolje pod škofjeloškim Kamnitnikom. Gradnja sodobnega vrtca predstavlja najpomembnejšo občinsko investicijo na področju družbenih dejavnosti v letošnjem in prihodnjem letu.

Pogodbena vrednost investicije, ki obsega vsa pripravljalna dela, gradbena in obrtniška dela, elektro in strojna dela ter opremo, izvedbo vseh razpisanih del, zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme, transporte, pridobitev uporabnega dovoljenja in vsa ostala dela, vezana na izvedbo javnega naročila, z DDV znaša 6.929.125,41 evra.

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating