Vam je prispevek všeč?

Prvi del pogovora z novim škofjeloškim županom Tinetom Radinjo si lahko preberete TUKAJ.

Osredotočiva se tokrat na nekaj pomembnih izzivov, ki vas čakajo v prihajajočem mandatu. Povejte, prosim, o vsakem nekaj besed. Vrtec Kamnitnik?

Gradnja poteka izjemno hitro, zaenkrat smo zelo zadovoljni z izbranimi izvajalci, ki delajo v roku in skladno z dogovori. Pričakujemo, da bodo dela dokončali približno do konca oktobra prihodnje leto, vrtec pa bi bil lahko odprt takoj, ko dobi uporabno dovoljenje.

Imamo zelo velik prostorski problem v obstoječem zdravstvenem domu, ki bistveno vpliva na kakovost storitve.

Hotel Transturist?

Transturist ima novega lastnika, ki ga je kupil z namenom, da čim prej odpre precej velik hotel. Končno!

Knjižnica?

Tu govorimo o več fazah. Prva je, da že v letu 2019 zagotovimo sredstva in do konca preselimo knjižnico na Trati. Nova knjižnica v lepih pritličnih prostorih bo pravi kulturni center za širše Frankovo naselje.  Obenem bomo v letu 2019 tudi dokončali odkup stavbe Name in potem šli v naslednje faze projekta. Hitrost bo predvsem odvisna od tega, koliko dodatnih državnih in evropskih sredstev bomo sposobni načrpati. Brez črpanja zunanjih sredstev v dveh, treh letih še ne moremo zares začeti prenove celotne stavbe.

Zdravstveni dom?

Imamo zelo velik prostorski problem v obstoječem zdravstvenem domu, ki bistveno vpliva na kakovost storitve. Zato smo v zadnjem letu izdelali zdravstveno strategijo, ki nam je pokazala, koliko tisoč dodatnih kvadratnih metrov potrebujemo. Naša prva naloga je najti prostor nekje v Škofji Loki, kamor lahko umestimo nove zdravstvene dejavnosti. Ne vemo še dokončno, kje. Imamo primerjalno analizo, ki pa jo moramo še precej nadgraditi, da se bo pokazalo, katera lokacija je najprimernejša. O drobitvi objektov po vsej občini ne razmišljamo, v osnovi sta dve možnosti: ali ohraniti obstoječi zdravstveni dom in v bližini zgraditi objekt, v katerem bi bil del dosedanje dejavnosti in nove dejavnosti, ali pa imeti celotno zdravstveno dejavnost na enem mestu, toda na novi lokaciji.

Z zadnjimi investicijami v komunalno omrežje sta obe Sori res postali primerni za kopanje. To raven moramo vzdrževati in še izboljšati

Tržnica?

Krajevna skupnost Kamnitnik kot upravljalec tržnice je v zaključni fazi urejanja novih prostorov v vojašnici, kamor se bo, vsaj začasno, tržnica preselila, da bo lahko imela še več prostora. Tržnica je eden od prostorov življenja v Škofji Loki, že med tednom, sploh pa ob sobotah, in si zasluži boljše prostore. Verjetno pa bo treba v tem mandatu najti tudi rešitev za sedanjo lokacijo, ki je popolnoma neugledna, stavba pa propada. Je v zasebnem lastništvu, že dolgo časa se prodaja, tudi pravega razvojnega načrta za to področje ni. Če želimo kapucinsko predmestje urejati v celoti, bomo morali z lastnikom najti rešitev.

Severna obvoznica?

Severna obvoznica je, kar se prostorskega umeščanja s strani občine tiče, končana. Trasa in prostorski načrt sta sprejeta, naša naloga je predvsem, da znotraj te trase v sodelovanju z investitorjem, ki bo najprej kupoval zemljišča in nato gradil, torej Direkcijo RS za ceste, najdemo najboljše rešitve tudi za prebivalce.

Tudi s pomočjo že pridobljenih evropskih sredstev bomo delali na izboljšanju kolesarske infrastrukture.

Skrb za okolje?

Skrb za okolje ima ogromno podpoglavij. Predvsem v zimskem času imamo tudi v Škofji Loki težave z zrakom, trdimi delci, ki nas vse ogrožajo, ne glede na to, ali izvirajo iz industrije, kurišč ali prometa. S tem problemom se moramo soočiti na raznovrstne načine, pri nadzoru potrebujemo dosti več sodelovanja države, česar doslej ne morem pohvaliti. Občina nima neposrednih pristojnosti, lahko le vpije v puščavi. Tudi posamezniki moramo o tem začeti veliko bolj razmišljati. Občina lahko opravi nalogo komunikatorja ali promotorja teh vsebin, da se denimo ve, kaj se sme kuriti v domači peči in kaj ne, toda premiki v ravnanju in obnašanju zahtevajo čas. Z zadnjimi investicijami v komunalno omrežje sta obe Sori res postali primerni za kopanje. To raven moramo vzdrževati in še izboljšati, da bomo vedeli, da je ta voda za naše otroke brezhibna in lahko poleti tukaj uživajo. Velike načrte imamo tudi na zelenih površinah, tako na bolj urbanih kot tistih oddaljenejših. Želim si, da bi predvsem Kamnitnik in Gorajte postala območji za rekreacijo, oddih, zelena pljuča mesta, ker sta relativno blizu in čudovita.

Promet?

Seveda se gradi tudi severna obvoznica okrog mesta, toda prednostno moramo podpirati drugačne načine potovanja. Še ena nova cesta pomeni tudi še več avtomobilov. Tudi s pomočjo že pridobljenih evropskih sredstev bomo delali na izboljšanju kolesarske infrastrukture. Loka ima konfiguracijo, ki je za to odlična, ravno tako je vse dovolj blizu za pešačenje. Obljubljam še večjo podporo javnemu prometu, ki tudi zmanjšuje število osebnih vozil. Linija PodlubnikLipica odlično obratuje, promet še vedno raste, moramo pa jo še malo spodbuditi in razmisliti tudi o večernih urah. Ključno na prometnem področju pa se mi zdi »tiščanje naprej« projekta TrataMeja. Resda povezuje zgolj industrijsko cono Trata s cesto JeprcaKranj, toda če vzpostavimo to povezavo, lahko prepovemo tovorni promet skozi Godešič, Reteče, kar bo velika razbremenitev. Nato pa bo potrebno razmišljati o tem, da čimprej dosežemo neposredno povezavo do avtoceste. Če bomo hoteli imeti logično urejen in racionalen promet za celotno področje, od cerkljanskega področja, obeh dolin, do Loke, potrebujemo priključek, sicer bodo Medvode tudi talec našega prometa in gospodarskega razvoja.

Res računam na to, da bomo v občinskem svetu sodelovali vsi. Če bo tako in če bomo uspešni pri črpanju sredstev, ne vidim težav.

Škofjeloški pasijon?

Škofjeloški pasijon leta 2021 bo zelo poseben. Bo prvi po vpisu na Unescov seznam nestvarne dediščine in hkrati jubilejni ob 300-letnici pasijona. Oboje bo priložnost, da res pokažemo, kaj vse Škofjeloški pasijon je, in naredimo preboj še organizacijsko, turistično, marketinško, izvedbeno. Pričakujem vrhunski projekt.

Kateri od projektov bo najtežje uresničljiv?

Če ne bi mislil, da so projekti realni, jih ne bi uvrstil na seznam zavez. Težko pa odgovorim, kaj bo največji zalogaj. Res računam na to, da bomo v občinskem svetu sodelovali vsi in bo več glav prispevalo svoje zamisli k uresničitvi teh ciljev. Če bo tako in če bomo uspešni pri črpanju sredstev, ne vidim težav. Zaenkrat se odlično dogovarjamo z vsemi. Če si – namesto metanja polen pod noge – pomagamo, je vse mogoče!

Foto: FB Tine Radinja in FB Prijatelji Loke

Pogovarjal sem se: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating