Vam je prispevek všeč?

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so v začetku septembra škofjeloški policisti na nogometnem igrišču v Puštalu v Škofji Loki obravnavali nasilen izgred skupine in poškodbe treh udeležencev.

Kot sem deloma že poročal TUKAJ, se je incident zgodil 4. septembra 2021 ob 18.45, ko je na igrišče med nogometno tekmo vdrla skupina nasilnežev. Poškodovali so dva nogometaša in enega udeleženca. V incidentu je bilo udeleženih okoli 20 oseb. Dva nasilneža so policisti že prepoznali, o ostalih pa še zbirajo obvestila. Okoliščine kažejo, da gre za nasilje med navijaškima skupinama z območja Ljubljane in Primorske.

Policija v dogodku obravnava sume kaznivega dejanja nasilništva (296. člen Kazenskega zakonika), prekrške zaradi uporabe pirotehnike, oviranja javne prireditve (oboje 23. člen Zakona o javnih zbiranjih) in nasilno ter drzno vedenje posameznikov oziroma skupine (6. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru). Obvestila zbira tudi v smeri prepovedi udeležbe posameznikom na športnih prireditvah (62. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije).

Policija prosi za pomoč pri prepoznavi oseb na fotografijah (kjer je obraz zakrit, je oseba že prepoznana) in pri pridobivanju informacij o drugih udeležencih nasilja. Kdor ima informacije, jih lahko sporoči na interventno številko 113. Če želi posameznik ostati anonimen, lahko podatke sporoči tudi na anonimni telefon policije 080 1200.

»Vsakršno nasilje je nesprejemljivo in nima ničesar skupnega z navijaštvom. Prav tako ni dopustno, da bi taki in podobni neredi na športnih prireditvah postali običajen pojav. Zato mora biti v interesu vseh, da se taka dejanja razišče ter odkrijejo in obravnavajo posamezniki,« poudarjajo na PU Kranj.

Kršitve:

  • prepovedano je motiti ali ovirati potek shoda ali prireditve, globa znaša 250 evrov,
  • udeleženci na prireditvi ali shodu pri sebi ne smejo imeti predmetov, ki jih je na shod ali prireditev prepovedano prinašati (orožje, eksplozivne snovi, pirotehnični izdelki, drugi nevarni predmeti ali snovi), prepovedano je tudi motiti red na shodu ali prireditvi; globa znaša 150 evrov,
  • kdor izziva ali koga spodbuja k pretepu ali se vede na drzen, nesramen, nasilen, žaljiv ali podoben način ali koga zasleduje in s takšnim vedenjem pri njem povzroči občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu, je kaznovan z globo 250,38 evra,
  • kdor povzroča nasilje ali ogroža varnost drugih na športnih prireditvah ali v zvezi s temi prireditvami, je kaznovan z zaporom do treh let,
  • prepoved udeležbe na športnih prireditvah: če je bila oseba na športni prireditvi (ali v zvezi s športno prireditvijo, ki jo določa zakon, ki ureja šport), zalotena pri dejanju, ki ima znake prekrška zoper javni red in mir z znaki nasilja ali prekrška iz zakona, ki ureja javna zbiranja, ali pri dejanju, ki ima znake kaznivega dejanja z znaki nasilja, in je glede na okoliščine mogoče pričakovati, da bo nadaljevala takšna ravnanja, ji sme policist izreči ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah za obdobje dveh let.

Vir, foto in video: Policijska uprava Kranj

Povzel: Janez Porenta

5 1 vote
Article Rating