Vam je prispevek všeč?

Minuli ponedeljek, 14. avgusta 2023, na dan solidarnosti (s prizadetimi v poplavah), si je minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan v spremstvu sodelavcev z Direkcije za vode ogledal posledice poplav in zemeljskih plazov v občinah Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane in Žiri.

Sestal se je z župani in se seznanil z razsežnostmi nedavnih katastrofalnih ujm. Sogovorniki so govorili o obsegu škode, predvidenih ukrepih in potrebni sanaciji. V Škofji Loki se je seznanil tudi z aktivnostmi italijanskih pripadnikov vojske in civilne zaščite, ki v okviru meddržavne pomoči sanirajo nekatere od 21 poškodovanih mostov, so sporočili z Ministrstva za naravne vire in prostor.

Po ogledu je minister dejal: »Opravljeno je bilo veliko delo na interventnih ukrepih, bolj ali manj so z nujnimi začetnimi interventnimi deli pri koncu. Vse pohvale lokalni skupnosti, gasilcem in civilni zaščiti. Z župani sem se pogovarjal, kako se bodo občine soočile s težavami in kako bo pomagala država, kar smo zapisali v Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč.

Občinam bomo zagotavljali do 40 % ocenjene škode na podlagi predhodnega programa, kar bo v veliki meri olajšalo breme odprave posledic naravnih nesreč na lokalni ravni in državni infrastrukturi. Zdaj bo treba v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi izpeljati vse postopke, da bodo sredstva čim hitreje prišla do upravičencev na terenu.

Urejanje vodotokov bo v nadaljevanju izziv, s katerim se bomo morali resno soočiti. Od lokalnih skupnosti smo dobili nekaj pobud, kako bi se sistem lahko spremenil, bo pa gotovo v prihodnje ta sistem moral sloneti na vodarski stroki in biti nedeljiv po občinah.

Infrastrukturo bo treba prilagoditi tudi glede na podnebne spremembe. Omeniti je treba še vlaganje v preventivo, ki prinese veliko: en evro, vložen v protipoplavne ukrepe ali urejanje vodotokov, pomeni vsaj 5- ali celo 10-krat manjšo škodo. Tudi izkušnje iz drugih slovenskih krajev to dokazujejo.«

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Foto: FB Ministrstvo za naravne vire in prostor

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating