Vam je prispevek všeč?

Nujno obvestilo: Občina Škofja Loka in Civilna zaščita Škofja Loka sta začeli zbiranje prijav in ocenjevanje škode po katastrofalnih poplavah in neurju 4. avgusta 2023 ter vnos prijavljene škode v spletno aplikacijo AJDA.

Po začetnih ogledih stanja na terenu je gmotna škoda ogromna in več ekip se bo takoj lotilo ocenjevanja škode na posameznih objektih in zemljiščih. Oddaja vlog je možna do vključno četrtka, 31. avgusta 2023.

Vloge je treba oddati v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka (Loška hiša) v času uradnih ur ali jih poslati po pošti na naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka s pripisom »Vloga – poplave avgust 2023«.

Navodila in obrazci za prijavo ocene škode so na voljo v spodnjih prilogah in osebno v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka (oddaja na vložišču ali po pošti). Za dodatne informacije so dosegljivi na številki 04/51-12-300 v času poslovnih ur Občine Škofja Loka.

Obvestite o tem še druge prizadete v nedavni ujmi v Škofji Loki!

DOKUMENTI:

Navodilo za izpolnjevanje vlog oškodovancev (TUKAJ)

Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih (TUKAJ)

Ocena škode na stavbah (TUKAJ)

Ocena delne škode na stavbah (TUKAJ)

Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (TUKAJ)

_ _ _

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating