Vam je prispevek všeč?

Civilna zaščita Škofja Loka (cz.skofjaloka@gmail.com) in Občina Škofja Loka opozarjata, da velja napoved močnega dežja, neurij in nalivov jutri, v ponedeljek, 28. avgusta 2023, tudi za območje občine Škofja Loka.

Težko je predvideti obseg padavin, a so lahko kritične zaradi posledic poplav v začetku meseca in hudourniškega značaja vodotokov, zato lahko pride do ponovnih razlivanj in proženja zemeljskih plazov in usadov.

Pristojne državne službe so izdale več opozoril. Aktualna vremenska opozorila o trenutnem stanju in napovedih povečanih padavin, močnega vetra … in na podlagi tega razglašenih stopenj nevarnosti in možnih učinkov (zelena, rumena, oranžna in rdeča stopnja) so dosegljiva na spletnih straneh ARSO (TUKAJ), hidrološka opozorila (stanje voda/rek) pa TUKAJ.

Generalna opozorila Civilne zaščite:

Samozaščitno ravnanje: ob morebitnih poplavah in plazovih je dolžnost tudi vsakega posameznika, da spremlja obvestila v medijih in stanje v svoji okolici tako, da ne ogroža sebe in drugih. Obnašati se moramo samozaščitno in po najboljših močeh poskrbeti za lastno varnost, soljudi, živali in premoženja.

Samozaščitno ravnanje v primeru plazov: zaradi poslabšanja vremena pred dežjem svetujejo vsem, naj plazove pokrijejo z zaščitno folijo. Če bodo obstoječi ali novi plazovi ogrožali vaše stanovanjske in druge objekte, najprej poskrbite za lastno varnost, varnost vaših najbližjih, sosedov in živali in nato obvestite pristojne službe.

Protipoplavne vreče: trenutno jih je na terenu veliko. Če bodo občani Škofje Loke nujno potrebovali dodatne, lahko v skladišču Civilne zaščite na Kidričevi cesti 51a v Škofji Loki prevzamejo prazne vreče v nedeljo, 27. avgusta 2023, od 16. do 18. ure, ali v ponedeljek, 28. avgusta 2023, od 7. do 9. ure do izdaje zalog in jih napolnijo s peskom ali gruščem.

Navodilo vsem pristojnim vzdrževalcem in izvajalcem v in ob vodotokih ter na plazovitih območjih, ki izvajajo dela po poplavah na območju občine Škofja Loka, na gradbiščih javne infrastrukture in drugih javnih površinah ob vodotokih, poplavnih površinah in območjih plazov, za ponedeljek, 28. avgusta 2023: s teh območij naj pred prihodom napovedanih neurij preventivno premaknejo na varno vso mehanizacijo ter zaščitijo ljudi in opremo.

Varno vsem!

Vir: Civilna zaščita Škofja Loka

Foto: FB Špela Mezek

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating