Vam je prispevek všeč?

Na današnji seznanitvi o razmerah po ujmi v Škofji Loki je poveljnik Civilne zaščite Nikolaj Kržišnik pojasnil, da so trenutno v začasnih nastanitvah nastanjene tri družine, kar nekaj hiš pa še ogrožajo plazovi, tamkajšnji prebivalci pa dnevno migrirajo in se vračajo na čiščenje in odpravljanje posledic ujme. Natančne številke, koliko občank in občanov trenutno zaradi poplav in plazov ne živi v svojih stalnih bivališčih, pa Kržišnik nima, ker so si ljudje pomagali tudi med seboj in do CZ te informacije niso prišle.

»Plazovi se kažejo zlasti še v Hrastnici, in to zelo obsežni, ki ogrožajo več hiš. Če bo vreme ugodno, je tudi napoved ugodna; če se bo poslabšalo, pa se tudi stanje glede plazov lahko spet poslabša. Tudi v Selški dolini, Na Luši in v okolici Bukovščice, so zelo obsežni plazovi,« je poudaril Kržišnik in dodal, da je med najbolj kritičnimi točkami Sopotnica z dveh koncev že oskrbljena, ostaja pa neposeljen vmesni del, ki je še neprebit; najpozneje jutri do sredine dneva bo osnovna prevoznost Sopotnice »rešena«, Bodoveljske grape pa – računa – najpozneje do konca jutrišnjega dneva.

Po podatkih Nikolaja Kržišnika v poplavah in plazovih na območju občine Škofja Loka ni bil poškodovan bodisi kdo od enot, ki pomagajo pri reševanju in odpravljanju posledic, bodisi od občank ali občanov. »Svetel vidik zadnjih dni je torej, da smo jih zvozili brez žrtev oziroma poškodb,« je še izpostavil Kržišnik. In naj tako tudi ostane!

Besedilo: Janez Porenta

Foto: FB Špela Mezek

0 0 votes
Article Rating