Vam je prispevek všeč?

Kot sporočajo iz Civilne zaščite Škofja Loka, zdaj – potem ko je voda odtekla – nekatera območja ogrožajo plazovi. Na terenu so ekipe, ki pomagajo ljudem ter pregledujejo in evidentirajo stanje.

Ekipa Rdečega križa Slovenije – OZ Škofja Loka bo poskrbela za oskrbo ljudi, ki še vedno potrebujejo osnovne življenjske potrebščine in zdravila.

Vse občan(k)e prosijo, naj preverijo pri sosedih in na intervencijsko številko 040-390-112 sporočijo, če je še kje potrebno črpanje vode, čiščenje mulja. Nekateri namreč težje prosijo za pomoč, tudi če jo potrebujejo, zato je pomembna medsebojna pomoč.

Policija prosi občan(k)e, naj tudi danes ne ovirajo del in naj pohodniške in kolesarske izlete na območju občine prestavijo za nekaj časa.

Med drugim rešujejo stanovanjske probleme, z Gorsko reševalno službo Škofja Loka so izvedli helikoptersko reševanje in prevoz obolele osebe v Splošno bolnišnico Jesenice.

Ekipe Komunale Škofja Loka se trudijo sanirati okvare na vodooskrbnem sistemu Javnega loškega vodovoda in skladno s tem še vedno pozivajo k racionalni porabi vode.

Uporabnice in uporabniki naj počakajo s spiranjem dvorišč, da se sistem napolni z vodo. Še vedno je potrebno prekuhavanje vode. V enem od kraju je prišlo do zastrupitve z vodo, zato res prosijo za upoštevanje navodil.

Komunala danes pobira odpadke od vrat do vrat, najprej v Fužinski ulici in Puštalu, nato drugod. Odpadke je treba ločiti na belo tehniko in elektroniko ter les in kosovne odpadke.

Kdor ima možnost lastnega prevoza, lahko odpadke odda v Zbirnem centru Draga vsak delovni dan do 18. ure, odpadni poplavljeni les pa je možno oddati tudi na parkirišču nekdanje vojašnice, kjer se zbira izključno les.

Na terenu so tudi ekipe Elektra Gorenjske, ki se trudijo vzpostaviti oskrbo z elektriko. Uporabnice in uporabnike, priključene na agregate, prosijo, naj elektriko uporabljajo le za nujne potrebe.

Še vedno pa velja opozorilo, naj se odjemalci izogibajo poškodovanim področjem, naj se ne dotikajo delov električnih napeljav in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo.

Srečno, Loka!

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating