Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka in Civilna zaščita Škofja Loka sta obvestili ob stanju drugega dne po hudih poplavah, ki so močno prizadele tudi Škofjo Loko z okolico.

Včeraj, v soboto, 5. avgusta 2023, je bilo na terenu 151 gasilk in gasilcev s 26 vozili, dve ekipi Gorske reševalne službe (GRS) Škofja Loka, pristojni vzdrževalci občinskih cest z vso mehanizacijo in Komunala Škofja Loka.

Vodstvi Civilne zaščite Škofja Loka in Gasilskega poveljstva uspešno usklajujeta vse akcije. Včeraj so dosegli sicer neprehodne lokacije in vzpostavili komunikacijo s tam živečimi osebami.

Uspešna je bila evakuacija s helikopterjem nosečnice in starejše osebe, družino z dvema majhnima otrokoma pa so evakuirali s pomočjo GRS Škofja Loka. Eno družino so nastanili v stanovanjsko enoto.

Skupaj s prostovoljkami in prostovoljci (škofjeloškimi taborniki in skavti ter kranjskimi skavti) so vzpostavili nastanitveni center za evakuiranje ljudi v Športni dvorani Trata.

Ekipe na terenu so skrbele za vzpostavljanje prehodnosti povezav, za črpanje vode in mulja, za odstranjevanje naplavin in mulja. Izvedli so oglede poškodovanih mostov in organizacijo za pridobitve montažnih.

Dopoldne je bil na ogledu tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Stanje na terenu je bilo sinoči še vedno slabo, škoda je enormna. Težava so tudi hudourniki, ker se zaradi dežja ne umirjajo in ne omogočajo nadaljnje sanacije.

Po vsej občini je res ogromno plazov, včeraj je nastalo nekaj novih, nekateri so zvečer še vedno ogrožali tudi hiše.

Foto: Miha Primc

Komunala Škofja Loka je odpravila večino okvar, oskrba z vodo je povsem motena na Visokem in v nekaj gospodinjstvih Na Logu, kar pa bodo sanirali danes zjutraj. Pitno vodo je še vedno treba prekuhavati.

Pobiranje odpadkov po poplavah bo potekalo od danes dalje. Odpadki se ločijo na: lesene predmete, kosovne odpadke, odpadno električno in elektronsko opremo. Danes začnejo tudi čiščenje kanalizacijskega sistema.

Na distribucijskem omrežju Elektra Gorenjske je bila sinoči prekinjena oskrba z električno energijo 430 uporabnikom na 33 transformatorskih postajah, med drugim v vaseh med Zmincem in Gabrkom ter na Lubniku.

Ekipe se bodo v prihodnjih dneh skušale prebiti do odrezanih področij in vzpostaviti zasilno oskrbo s pomočjo agregatov, kjer do to mogoče. Prosijo za skrbno uporabo elektrike na teh področjih in le za nujne potrebe.

Včeraj so vzdrževalne ekipe s podizvajalci preverjale možnosti in skušale vzpostaviti zasilno oskrbo z agregati uporabnikom, kjer je bilo to mogoče.

Na najbolj prizadetih področjih je voda odnesla vse električne povezave (daljnovode in kablovode), zato bodo pristopili k izgradnji novih elektroenergetskih povezav takoj, ko se bodo razmere umirile in bodo omogočeni dostopi. Škoda je ogromna, odprava posledic bo dolgotrajna in zelo zahtevna.

Danes zjutraj so se ekipe ponovno zbrale in nadaljevale delo, okrepljene s prostovoljnimi gasilkami in gasilci iz Železnikov, Kranja in Bohinja ter ekipami Slovenske vojske.

Še vedno pa bo tudi danes za Ločanke in Ločane, ki potrebujejo pomoč, na voljo intervencijska številka 040-390-112. Srečno!

Vir: Občina Škofja Loka

Foto: Miha Primc/Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating