Vam je prispevek všeč?

Nevladne organizacije s področja varstva okolja in voda, predstavniki znanstvenih, raziskovalnih in izobraževalnih inštitucij in akademske sfere vabijo v sredo, 13. septembra 2023, ob 10.30 v Sokolski dom Škofja Loka na novinarsko konferenco »Javni poziv – predstavitev skupnih strokovnih stališč za uspešno sanacijo po poplavah«.

S strokovnjaki s področja voda in urejanja prostora bodo prestavili vsebino javnega poziva z argumentiranimi stališči o pomembnosti pravilnega izvajanja dolgoročnih in vzdržnih sanacijskih ukrepov po poplavah, ki ga naslavljajo na vlado, medije in drugo zainteresirano javnost.

Nujnost celostnega in interdisciplinarnega pristopa k upravljanju voda in urejanju okolja, ki naj temelji na postulatih demokratičnega odločanja in odgovornosti do varovanja okolja, ohranjanja narave in zaščite prebivalcev, bodo predstavili: izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk, predsednica mreže Globalno partnerstvo za vode Slovenije (NTF UL), dr. Igor Zelnik iz Slovenskega društva za zaščito voda in dr. Darja Matjašec, krajinska arhitektka (oba BF UL).

Novinarsko konferenco, ki bo s kratkimi predstavitvami neodvisnih strokovnjakov predvidoma trajala 40 minut, bo v imenu organizatorjev povezoval mag. Aljoša Petek iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC). Vljudno vabljeni k udeležbi!

Vir: FB Krajevna skupnost Zminec

Foto: OOZ Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating